Telsiz Duyarga Ağlar İçin Enerjinin Farkında Müzakere Tabanlı Veri Yayma Protokolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özyurt, Özcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Düşük maliyetli cihazların geliştirilmesi ile telsiz duyarga ağları için yapılan uygulamaların sayısı da artmıştır. Bu küçük cihazların duyma, işleme ve iletişim birimleri vardır. Sınırlı güç kaynakları ile iletişim mesafeleri kısadır. Bu sınırlar yüzünden telsiz duyarga ağlarının bütün katmanlarında enerji yönetimi ve hata bağışıklığı düşünülmelidir. Bu tezde ağ katmanı düşünülmüştür. Tasarsız ağlar ve telsiz duyarga ağları için bir çok yönlendirme protokolü tanımlanmıştır. Duyarga ağlar, tasarsız ağların bir çeşidi olmasına rağmen, tasarsız ağlar için düşünülmüş olan bazı protokoller telsiz duyarga ağları için uygun değildir, çünkü telsiz duyarga ağları veri merkezlidir. Bu tezde enerjinin farkında bir veri yayma protokolü tanımlanmıştır. SPIN temel olarak alınmış ve üzerine yönlendirme sırasında maliyetin düşünüldüğü, EAR protokolündekine benzer bir mekanizma getirilmiştir. Sonuçlar bu yöntemin toplam enerji kullanımını azalttığını ve ağın ömrünü uzattığını göstermiştir.
Wireless Sensor Network (WSN) applications are increased with development of low-cost devices. These tiny sensor nodes have sensing, data processing, and communication units. They have limited power and can communicate in short distances. Because of the limitations of these nodes, energy management and fault tolerance must be thought in all communication layers of sensor networks. In this thesis, network layer issues of a WSN are considered. There are lots of routing protocols for Ad-hoc networks and WSN. Although sensor networks are some kind of Ad-hoc networks, some protocols for Ad-hoc networks are not suitable for WSN, because WSNs are data-centric. In this thesis an energy aware fault tolerant data dissemination protocol called EA-SPIN (Energy Aware SPIN) is introduced for sensor networks. It is based on SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) protocol, but it has also a multi-hop cost effective routing mechanism, which is similar to EAR (Energy Aware Routing). The experimental results show that the proposed protocol can reduce total energy consumption and increase the network lifetime.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Telsiz, Duyarga, Ağlar, Yönlendirme, Enerji, Wireless, Sensor, Networks, Routing, Energy
Alıntı