Güneş Pili Sistemleri İçin Tasarlanmış Şebekeye Bağlı Eviricinin Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Beşikçi, Abdurrahman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada güneş pillerinden beslenen ve şebekeye paralel çalışan sistemler incelenerek karşılaştırılmış ve bu sistemlerden akım aradevreli üç fazlı evirici inceleme konusu olarak seçilmiştir. Sistem güç ve kontrol bloğu tasarımı yapılmış, sistemin problemleri ve karşılaşılabilecek problemler üzerinde durulmuştur. Kontrol sistem simülasyonları MATLAB-Simulink de gerçek zaman simülasyonları ICAP de yapılmıştır. Sistemin gerçeklenmesinde PWM tekniği kullanılarak evrici IGBT kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol devresi anolog olarak oluşturulmuş olup temel olarak PI kontrolörden oluşturulmuştur. Güç katıyla şebeke arasında izolasyon amacıyla ayırıcı bir güç transformatörü kullanılmıştır.Tasarımı yapılan sistemin laboratuvar prototipi yapılarak simülasyon verileri incelenmiştir. Sistem tasarımı uygulama problemlerinin çözülmesini sağlamak nedeniyle revize edilmiştir. Elde edilen test sonuçları ile simülasyon sonuçları karşılaştırılarak sonuçları değerlendirilmiştir.
In this study grid connected systems fed by solar cell are compared and one of the systems current fed three phase inverter is chosen as the concept of the study. The power and control stage is designed and some possible problems are considered. The control system simulations are made by MATLAB-Simulink and real time simulations are made by ICAP. In the power stage PWM technique is proposed and IGBT is used in the power stage construction. The control stage is designed with analog circuits and basically forms a typical PI controller. An isolation power transformer is used for separation of grid and the power stage. The prototype of the system designed is produced and simulation results are examined. System design is revised due to the practical system considerations. The test results are compared and evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
: Akım Aradevreli Evirici, Güneş Pilleri, Şebekeye Bağlı Sistemler, Current Fed Inverter, Grid Connected Inverter, Solar Cell
Alıntı