Diferansiyel Güç Analizine Dayanıklı Rsa Kripto Sisteminin Donanım İle Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayam, Keklik Alptekin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, RSA kripto sistemi donanımsal olarak gerçeklenmiş ve daha sonra bir Yan-Kanal Analizi çeşidi olan Diferansiyel Güç Analizi (DGA) ile yapılacak saldırılara karşı dayanıklı hale getirilmiştir. RSA kripto sisteminde şifreleme ve şifre çözmede modüler üs alma işlemi yapılır: M^E(mod N). Bu çalışmadaki RSA kripto sisteminde, Xilinx Sahada Programlanabilir Kapı Dizisi (FPGA) donanım olarak kullanılmıştır. Modüler üs alma işlemi, art arda çarpmalar ile yapılır. Bu gerçeklemede kullanılan Montgomery modüler çarpıcı, Elde Saklamalı Toplayıcılar ile gerçeklenmiştir. Saldırgan, Güç Analizi yaparak kripto sistemin gizli anahtarını ele geçirebilir. Bu tezde ilk gerçekleştirilen RSA devresi DGA’ya karşı korumasızdır. XCV1000E üzerinde gerçeklendiğinde, 81,06 MHz maksimum saat frekansı, 104,85 Kb/s işlem hacmi ve 4,88 ms toplam üs alma süresine sahip olduğu ve 9037 dilimlik alan kapladığı görülmüştür. Itoh ve diğ. tarafından önerilen Rastgele Tablolu Pencere Yöntemi (RT-WM) algoritması ile RSA şifreleme algoritmasına getirilen değişiklik, algoritmik karşı durma yöntemlerinden biridir ve donanım üzerinde gerçeklenmemiştir. Yapılan ikinci gerçeklemede, ilk gerçeklemenin üzerine bu algoritmanın getirdiği değişiklikler uygulanmıştır. RT-WM’nin donanım gerçeklemesi, 512-bit anahtar uzunluğu, 2-bit pencere genişliği ve 3-bitlik bir rastgele sayı kullanarak, XCV1000E üzerinde yapıldığında, 66,66 MHz maksimum saat frekansı, 84,42 Kb/s işlem hacmi ve 6,06 ms toplam üs alma süresine sahip olduğu ve XCV1000E içinde hazır bulunan blok SelectRAM yapısının kullanılmasıyla birlikte 10986 dilimlik alan kapladığı görülmüştür. Korumalı gerçekleme, korumasız ile karşılaştırıldığında, toplam sürenin %24,2 arttığı, işlem hacminin de %19,5 azaldığı görülmektedir.
In this study, RSA cryptosystem was implemented on hardware and afterwards it was modified to be resistant against Differential Power Analysis (DPA) attacks, which are a type of Side-Channel Analysis Attacks. The encryption and decryption in an RSA cryptosystem is modular exponentiation. In this study, Xilinx Field Programmable Gate Array (FPGA) devices have been used as hardware. Modular exponentiation is realized with sequential multiplications. The Montgomery modular multiplier in this implementation has been realized with Carry-Save Adders. By doing a Power Analysis, the attacker can extract the secret key of the cryptosystem. In this thesis, the primarily implemented RSA circuit is unprotected against DPA attacks. Implemented on XCV1000E, it has 81,06 MHz maximum clock frequency, 104,85 Kb/s of throughput, and 4,88 ms of total exponentiation time, occupying an area of 9037 slices. The modification to the RSA encryption algorithm that comes with the Randomized Table Window Method (RT-WM), proposed by Itoh et al., is one of the algorithmic countermeasures against DPA and has not been implemented on hardware. Realized using 512-bit key length, 2-bit window length, and, a 3-bit random number, on XCV1000E, the RT-WM hardware implementation resulted in 66,66 MHz maximum clock frequency, 84,42 Kb/s of throughput, and 6,06 ms of total exponentiation time and occupied an area of 10986 slices with the use of the built-in block SelectRAM structure inside XCV1000E. When comparing the protected implementation with the unprotected, it can be seen that the total time has increased by 24,2% while the throughput has decreased 19,5%.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
RSA, Elde Saklamalı Toplayıcı, Montgomery Çarpıcı, Diferansiyel Güç Analizi, Rastgele Tablolu Pencere Yöntemi, Yan-Kanal Analizi, RSA, Carry-Save Adder, Montgomery Multiplier, Differential Power Analysis, Randomized Table Window Method, Side-Channel Analysis
Alıntı