Marmara Denizi’nde Kabuğa Ait Yansıtılabilirliğin Reolojik Anlamlarının Araştırılması

dc.contributor.advisor Güney, Aysun tr_TR
dc.contributor.author Şapaş, Aslıhan tr_TR
dc.contributor.department Jeofizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geophysical Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-04-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:40:27Z
dc.date.available 2015-05-18T13:40:27Z
dc.date.issued 2010-04-15 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Marmara Denizi (kuzeybatı Türkiye) sağ yanal doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) batı ucunda, KAFZ’nun yanal atımlı rejimi ile, Ege’nin gerilme rejimi arasında bir geçiş bölgesidir. Karmaşık tektonik yapısı nedeniyle her zaman bilim adamlarının odak noktası olmasına rağmen tektonik gelişimi ve gelecekte uğrayabileceği değişimler tartışmalıdır. Bu tez kapsamında, Marmara Denizi’nin derin kabuk yapısı, ilk kez üç ana basende karşılaştırmalı olarak, kabuk reolojisi ve Moho sismik yansıma karakteristikleriyle ilgili sorulara ışık tutmak amacıyla incelenmiştir. Kabuk ve üst mantonun reolojisinin ve derin yapısının sismik yansıma paternleriyle ilişkilendirilmesi için derin sismik yansıma verileri kullanılmıştır. Bununla birlikte, manto dinamiği ile derin yansıma paternlerinin karşılaştırılması ve ilişkilendirilmesi için, ISK (KRDAE-UDİM), ANTO (GSN-IRIS) ve ISP (GE-IRIS) geniş-band deprem istasyonlarında SKS ayrımlanması analizi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar Marmara Denizi’nin üç ana baseninin altındaki kabuk reolojisinin iki farklı reolojik modelin kombinasyonu ile tariflenebileceğini işaret etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The Sea of Marmara (northwest Turkey) is located at the western termination of the right lateral strike slip North Anatolian Fault Zone (NAFZ), as a transition area from strike slip regime of NAFZ to extensional regime of Aegean. Due to its complicated tectonic structure, it has been the focus of earth scientists but there is still debate related to its tectonic evolution and future development. In this thesis, deep crustal structure of the Sea of Marmara is investigated for the first time by a comparative manner of three main basins to shed light to the questions related to the characteristics of crustal rheology and the Moho reflections. Deep seismic reflection data are processed to relate the seismic reflectivity patterns with the deep structure, rheology of the crust and upper mantle. SKS splitting analysis is also performed for ISK (KOERI-NEMC), ANTO (IRIS-GSN) and ISP (IRIS-GE) broad-band stations to investigate and correlate the mantle dynamics with deep seismic reflection patterns. Obtained results suggest that the crustal rheology beneath the basins of the Sea of Marmara could be defined by combination of two different rheological models. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2137
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Marmara Denizi tr_TR
dc.subject Derin Sismik Yansıma Paternleri tr_TR
dc.subject Reoloji tr_TR
dc.subject SKS Ayrımlanması tr_TR
dc.subject Sea of Marmara en_US
dc.subject Deep Seismic Reflection Patterns en_US
dc.subject Rheology en_US
dc.subject SKS Splitting en_US
dc.title Marmara Denizi’nde Kabuğa Ait Yansıtılabilirliğin Reolojik Anlamlarının Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Rheological Implications Of The Crustal Reflectivity In The Sea Of Marmara en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10357.pdf
Boyut:
20.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama