Çift Buharlaştırıcılı Soğutma Çevriminin Simülasyonu Ve Deneysel Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özyurt, Bekir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada bir buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde çift buharlaştırıcı kullanarak enerji avantajı ve soğutma bölmeleri için daha iyi optimizasyon elde edilip edilemeyeceği incelenmiştir. Çift buharlaştırıcılı bir soğutma çevriminin iki temel düzenleme ile yapılabileceği görülmektedir. Bunlar buharlaştırıcıların paralel veya seri akış ilişkisi ile bağlandığı durumlardır. Bu durumlardan paralel durumda iki farklı buharlaşma sıcaklığı elde etmek mümkündür. Çalışmanın ilk kısmında iki farklı simülasyon programı kullanılarak modelleme yapılarak sistemler üzerinde parametrik değişimlerin etkileri incelenmiştir. Programlar oluşturulan sistemlerin simülasyonunu yapabildiği gibi tasarım aşamasında da önemli katkılar yapmaktadır. Simülasyon programı çalışmalarına paralel olarak deneysel çalışmalarda sürdürülmüştür. Deneyler şarj tespit deneyleri, performans deneyleri ve defrost deneyleri olarak gruplandırılmıştır. Bu deneyler sonucunda da sistemlerde önemli ölçülerde enerji avantajı sağlandığı görülmüştür. Defrost deneylerinde hava ile defrost seçeneği ve ısıtıcılı defrostta defrost verimi değerleri incelenmiştir.
In this study possibility of energy saving and better optimization for cabinet refrigeration by using a dual evaporator system is investigated. Two flow arrangements are possible for connecting two evaporators. These are the parallel and the serial connections. In parallel connection it is possible to form two different evaporation temperatures for two cabinets. Modeling and effect of parametric changes is investigated with two different simulation programs. Computer simulation programs can be used in two ways; conception of system or simulation of system for seeing the effects of component parameter changes. Experiments are done simultaneous to the simulation studies. Experimental studies consist of three groups; charge determination experiments, performance experiments and defrost experiments. Experiment results show that considerable amount of energy is saved by using two evaporators in refrigeration cycle. Air defrosting possibility is investigated and defrost efficiency value is calculated in defrost experiments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Soğutma çevrimi, Buzdolabı, Çift Buharlaştırıcı, Defrost, Refrigeration Cycle, Refrigerator, Dual Evaporator, Defrost
Alıntı