MÜHJEO'2021 ulusal mühendislik jeolojisi ve jeoteknik sempozyumu bildirileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2021
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Jeolojisi Derneği
Özet
Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer) tarafından iki yılda bir düzenlenmesi geleneksel hale gelen Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının dördüncüsü “MUHJEO’2021” Istanbul Teknik Üniversitesi ile Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin ortak katkılarıyla 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında planlanmış, ancak Covid Salgını nedeniyle ertelenerek 2-4 Haziran 2022 tarihinde Istanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Ulusal düzeyde düzenlenen ve yürütülen MUHJEO’2021 Sempozyumunda, yer özellikleri ve koşullarının belirlenmesi, dayanım ve davranışlarının araştırılması ve açıklanması, yerkabuğu ile her türden etkileşimin planlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi için temel oluşturan mühendislik jeolojisi ve jeoteknik çalışmaların bilimsel bir ortamda paylaşılması amaçlanmıştır. Sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamaya yönelik sürdürülen araştırmalardan elde edilen teknik ve bilimsel veri ile bulguların sunularak tartışmaya açılması ve bu alanda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, mühendislerin, uygulayıcı kurum-kuruluş mensuplarının ve öğrencilerin aynı platformda buluşturulması hedeflenmiştir. MÜHJEO’2021 Sempozyum Programında, 1 Çağrılı Konuşma, 56 Sözlü ve 12 Poster Sunum yer almıştır. Sempozyumun Oturumları; Planlama ve Proje Tasarımında Mühendislik Jeolojisi, Jeomekanik, Jeodinamik Süreçler, Yeraltı Açıklıkları, Kent ve Çevre Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisinde Jeofizik Yöntemler, Kaya ve Zeminlerin Mühendislik Özellikleri, Yamaç ve Şev Duraylılığı, Jeoteknik Ölçüm ve İzleme Teknikleri, Su Tutma Yapıları, Mühendislik Jeolojisinde Tehlike ve Risk, Doğal Yapı Malzemeleri ve Yüzey ve Yeraltısuları konu başlıkları altında düzenlenmiştir
Açıklama
Anahtar kelimeler
planlama ve proje tasarımında mühendislik jeolojisi, jeomekanik, jeodinamik süreçler, yeraltı açıklıkları, kent ve çevre jeolojisi, mühendislik jeolojisinde jeofizik yöntemler, kaya ve zeminlerin mühendislik özellikleri, yamaç ve şev duraylılığı, jeoteknik ölçüm ve izleme teknikleri, su tutma yapıları, mühendislik jeolojisinde tehlike ve risk, doğal yapı malzemeleri, yüzey ve yeraltısuları
Alıntı