Structure And Interaction In Cretan Leaping Dances: Connecting Ethnography And Computational Analysis

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Holzepfel, Andre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This thesis focuses on Cretan dance music, and more specifically on the leaping dances of eastern Crete. The posed research question is: What melodic, rhythmic and formal structures are characteristic for the east Cretan leaping dance tunes, and what functions do these structures serve in today's festivities in the interaction between musicians and dancers? In order to answer this two-fold research questions, I will use a series of methodologies. The main methodologies are those from the field of ethnomusicology, which are participant observation, interviews, and manual transcription. The dissertation is based on several years of field work in Crete, and that aims to analyse the context in which Cretan music and dance happen. However, enabled by my interdisciplinary background, I apply computational corpus studies to provide macro-level information about traits of the music contained in a collection of recordings.
Geleneksel müzik, günümüzde Girit'in kentsel ve kırsal çevrelerinde gelişen bir aktivitedir. Özellikle yaz aylarında, kentsel merkezlere ya da Girit'in dışına taşınmış olan birçok Giritli geçici olarak köylerine döndüklerinden, köylerdeki müzik aktivitelerini içeren şenlikler saymakla bitmez. Bu aktiviteler her yaştan ve her sosyal gruptan insanı içermektedir. Bu aktiviteler cinsiyet, yaş, sosyal statü ile menşe temelli kimliklerin bir araya gelmesi için önemli bir fırsat sunar ve bu kimlik tanımlamalarının yeniden müzakere edilmesine yol açar. Son on yıllar boyunca dans gruplarına, kültürel derneklere ve müzik gruplarına dahil olan nüfusun artışı bu fenomenin Girit toplumu için öneminin bir göstergesidir. Girit müziği, Giritliler'in kendileri tarafından kökenlerini Girit adasına ait kabul ettikleri müzik formlarına atfettikleri bir terimdir. Bu müzik içerisinde mevsim, coğrafi konum ve müzikal ifade biçimleri gibi faktörlere dayalı olarak değişen müzikal form ve icra bağlamlarında çarpıcı miktarda bir çeşitlilik söz konusudur. Kış aylarında, performanslar neredeyse tamamen kapalı mekanlarda yapılır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, Dance, Ethnomusicology, Girit, Musical culture, Müzik, Dans, Etnomüzikoloji, Girit, Müzik kültürü
Alıntı