Lif Donatılı Çimento Esaslı Malzemelerde, Lif Dağılımı, Reoloji Ve Mekanik Başarımlılığın Korelasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özyurt, Nilüfer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada lif donatılı çimento esaslı kompozit (LDÇEK) malzemelerde nihai mekanik performansı etkileyen lif dağılımı ve taze beton özelikleri gibi önemli etkenlerin daha iyi anlaşılması için kapsamlı bir araştırma yürütülmüştür. LDÇEK’lerin taze halde özeliklerinin tanımlanabilmesi amacıyla, özellikle düşük akışkanlıkta lifli malzemeler için kullanılacak paralel diskli bir reometre tasarlanmış ve inşaa edilmiştir. Paralel diskli reometreden elde edilen sonuçlar doğrulanmış ve taze halde malzeme özeliklerinin nitelendirilmesi için bu reometre kullanılmıştır. LDÇEK’lerde lif dağılımı özeliklerinin tahribatsız olarak tesbiti için, elektriksel bir yöntem olan Alternatif akım-empedans spektroskopi (AA-ES) kullanılmıştır. Çimento esaslı malzemelerin çeşitli mikroyapısal özeliklerinin karakterizasyonu için kullanılan bu metodun, iletken lif donatılı malzemelerde lif dağılımı karakteristiklerinin ölçümü amacıyla geliştirilmesine çalışılmıştır. Paralel diskli reometre ve AA-ES kullanılması ile, sırasıyla taze beton özeliklerinin ve farklı lif dağılımı problemlerinin nitelendirilmesi ve böylece LDÇEK’lerin lif dağılımı, reoloji ve nihai mekanik başarımlılıkları arasında bir ilişkilendirme yapılması mümkün olmuştur.
A comprehensive study was conducted to understand the effects of the important parameters such as fiber dispersion and fresh state properties on the resulting mechanical performance of fiber-reinforced cement-based composite materials (FRC). A rheometer with a parallel disk configuration was designed and built specifically to be used to characterize the fresh state properties of stiff FRCs. The results obtained from the parallel disk rheometer were verified and this rheometer was used to describe the fresh state properties of FRCs. An electrical characterization method -Alternating current-impedance spectroscopy (AC-IS)- was used to non-destructively characterize fiber dispersion properties of FRCs. Effort was made to develop this method, which is used to characterize various micro-structural properties of cement-based materials, to measure fiber dispersion characteristics of fiber-reinforced materials. Correlation of fiber dispersion, rheology and mechanical performance of FRCs was made possible by using the parallel disk rheometer and AC-IS for the characterization of the fresh state properties and fiber dispersion, respectively.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Reoloji, lif dağılımı, empedans spektroskopi, lif donatılı beton, kendiliğinden yerleşen beton, Rheology, fiber dispersion, impedance spectroscopy, fiber-reinforced concrete, self compacting concrete
Alıntı