Çok-amaçlı Akış Tipi Çizelgeleme Problemi İçin Karınca Kolonileri Eniyileme

dc.contributor.advisor Yenisey, Mehmet Mutlu tr_TR
dc.contributor.author Yağmahan, Betül tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T15:40:11Z
dc.date.available 2015-12-17T15:40:11Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, NP-zor tipi problem olarak bilinen permütasyon akış tipi çizelgeleme problemini çözmek için Karınca Kolonileri Eniyileme yaklaşımı önerilmektedir. Günümüzde bir çok problem çok amaçlı olarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla bu çalışmada akış tipi çizelgeleme problemi için çok kullanılan toplam tamamlanma zamanı amacından başka, toplam akış zamanı ve toplam makine aylak kalma zamanını da göz önüne alacak şekilde çok-amaçlı akış tipi çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Akış tipi çizelgeleme problemi için önerilen karınca koloni sistemi algoritmasının iyi çözümler vermesini sağlamak üzere deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bunun için öncelikle parametre analizi gerçekleştirilmiştir. En uygun parametreleri tespit etmek üzere iki seviyeli bir deneysel tasarım uygulanmıştır. Daha sonra algoritmanın güçlenmesini sağlayacak mekanizmalar incelenmiş, her birinin çözüm performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, toplam 13930 adet deneme yapılmıştır. Önerilen yöntem kullanılarak elde edilen çözümlerin performansı ile bu problem için literatürde mevcut diğer tekniklerle elde edilen çözümlerin performansı karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları, önerilen algoritmanın bu problem için oldukça etkin olduğunu göstermiştir. Önerilen algoritma karşılaştırıldığı diğer algoritmalara göre daha iyidir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, Ant Colony Optimization (ACO) approach is proposed to solve permutation flow shop scheduling problem, which is known to be NP-hard type. Today, a lot of problem is considered with multi objectives. Hence, this study investigates the multi-objective flow shop scheduling problem, which considers total machine idle time and total flow time, besides the makespan objective, which is common for flow shop scheduling problems. An extensive experimental study to obtain good solution using the proposed ant colony system algorithm for flow shop scheduling problem is constructed. Therefore, firstly parameter analysis is realized. A two-level experimental design is applied for fine-tuning of parameters. Later, each mechanism is examined to make algorithm strong and their influence on solution performance is searched. During this study, total 13930 runs are carried. Solution performance obtained by the proposed algorithm is compared with solution performance obtained by the available methods reported in the literature for this problem. In result, computational results show that proposed algorithm is more effective and it is better than other methods compared. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11694
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Akış tipi çizelgeme tr_TR
dc.subject Karınca kolonileri eniyileme tr_TR
dc.subject Metaheuristik tr_TR
dc.subject Çok-amaçlı eniyileme tr_TR
dc.subject Flow shop scheduling en_US
dc.subject Ant colony optimization en_US
dc.subject Metaheuristic en_US
dc.subject Multi-objective optimization en_US
dc.title Çok-amaçlı Akış Tipi Çizelgeleme Problemi İçin Karınca Kolonileri Eniyileme tr_TR
dc.title.alternative Ant Colony Optimization For Multi-objective Flow Shop Scheduling Problem en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3581.pdf
Boyut:
13.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama