Estimation Of Food Demand In Turkey Using Quadratic Almost Ideal Demand System

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Kalay, Ali Furkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Demand estimation is crucial for people, companies, and governments. It is important not only for predicting the future quantities, but is also important to understand the consumer behaviour. Because, understanding the consumer behaviour helps to decision-making process. This thesis estimates the food demand in Turkey for the years between 2008 and 2016. Because, drastic increases in inflation rates in recent years is mostly attributed to the food prices. Besides, demand for food is relatively more inelastic compared to the other commodity groups. So, food demand in Turkey is an important subject for the welfare of the Turkish people. One can make inferences on the consumers' well-being by observing the revealed preferences which is a subject of the Microeconomic Theory. By understanding the Neoclassical Demand Theory, one can better understand the consumers' behaviours (and preferences). Therefore, I examine the Neoclassical Demand Theory before estimating the food demand in Turkey. I use Almost Ideal Demand System to estimate food demand, because it satisfies many desirable assumptions of the Neoclassical Demand Theory. However, I make estimations using Quadratic AIDS instead of AIDS. Because QUAIDS assumes that consumers have quadratic Engel Curve which is more appropriate for the demand systems. On the other hand, AIDS and QUAIDS are nonlinear models; but in order to make estimations faster, it is converted into a linear model called Linear Approximated AIDS. However, LA/AIDS has some econometric problems like endogeneity; therefore I estimate QUAIDS nonlinearly. One of the distinctive feature of this study is that I estimate food demand after aggregation of household surveys.
Talep tahmini insanlar, şirketler ve hükumetler için kritik bir konudur. Talep tahmini sadece gelecekteki talep miktarlarını öngörmek için değil, aynı zamanda tüketici davranışlarını anlamak için de önemlidir. Çünkü tüketici davranışlarını anlamak, karar verme süreçlerinde yardımcı olmaktadır. Bu tez, 2008 ve 2016 yılları arasındaki gıda talebini tahmin etmektedir. Çünkü, son yıllarda enflasyon oranında yaşanan artış, büyük ölçüde gıda fiyatları ile ilişkilendirilmektedir. Diğer yandan, gıda talebi diğer emtialara göre, nispeten, daha az fiyat esnekliği göstermektedir. Bu yüzden, Türkiye'deki gıda talebi Türk halkının refah seviyesi için önemli bir unsurdur. Bir kişi, tüketicilerin refahı hakkında tüketici tercihlerine bakarak çıkarımlar yapabilir. Bu yaklaşım mikro ekonomik teorinin konularından birisidir. Neoklasik talep teorisini anlamak, tüketici davranışlarının (ve tercihlerinin) daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu yüzden tezde, Türkiye'de gıda talebini tahmin etmeden önce, bu bağlamda neoklasik talep teorisinin incelemekteyim. Gıda talebini tahmin etmek için İdeale Yaklaşık Talep Sistemini (AIDS) kullanmaktayım, çünkü bu model neoklasik talep teorisinde yer alan birçok önemli varsayımı sağlamaktadır. Ama gıda talebinin ekonometrik tahminini AIDS yerine, Karesel AIDS (QUAIDS) kullanarak yapmaktayım.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Econometrics, Quadratic regression model, Quadratic programming model, Demand estimation system, Demand estimation, Consumer behavior, Consumers, An almost ideal demand system, Ekonometri, Kuadratik regrasyon modeli, Quadratik programlama modeli, Talep tahmin sistemi, Talep tahmini, Tüketici davranışı, Tüketiciler, İdeale yalan talep sistemi
Alıntı