Çok Ölçütlü Sorun Çözümüne Yönelik Bir Bütünleşik Karar Destek Modeli

dc.contributor.advisor Ülengin, Füsun tr_TR
dc.contributor.author Topcu, Y. İlker tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T15:40:08Z
dc.date.available 2015-12-17T15:40:08Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, bütünleşik bir karar destek modeli (IDEA) önerilmiştir ve tasarlanmıştır. IDEA karar vericiyi çok ölçütlü seçim, sıralama veya sınıflandırma sorunlarının çözümü için destekler. Bu destek sorunun yapılandırılmasında, karar modelinin kurulmasında ve sorunun çözümlenmesinde; veya kısaca karar verme sürecinin tüm aşamaları sırasındadır. IDEA değere odaklanan düşünme ve/veya bilişsel harita yaklaşımı ile sorunun yapılandırılması, baş analizi ile hiyerarşi düzeylerinin oluşturulması, kural tabanlı sistem ile hiyerarşinin karar matrisine dönüştürülmesi, merkezilik değerlerinin kullanımı ile göreli önemleri belirlenmesi gibi özgün yöntemler kullanır. Sorun ile ilgili karar verme durumunu altı boyutta tanımlar ve söz konusu boyutların özellikleri ile çok ölçütlü sorun çözüm yöntemlerinin özelliklerini eşleştirerek herhangi bir karar verme durumu için en uygun çözüm yöntemini önerir. Bu amaçla, karar verme durumları arasında komşuluk ilişkileri yaratan uygulanabilecek yöntem dönüşümleri ile komşuluk dönüşümlerini barındıran eşleştirme işlemi ile ilgili kurallar geliştirilmiştir. Komşuluk ilişkisi ile doğrudan bir duruma atanan yöntem yeni bir boş duruma önerilir. IDEA aynı zamanda boyutlarda veya boyut özelliklerinde değişime izin verdiği gibi yeni çözüm yöntemleri de modele eklenebilir. Yapılan literatür araştırmasında yukarıda söz edilen tüm özelliklere sahip olan bir çok kriterli karar destek sistemi veya bütünleştirme yaklaşımının olmaması IDEA'nın önerilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, an integrated decision aid model (IDEA) is proposed and designed. IDEA supports decision maker in solving multi attribute choice, ranking, or classification problems. This support is in structuring the problem, constructing the decision model, and analyzing the problem; or briefly at each phase of the decision making process. IDEA uses original methods for structuring by value focused thinking and/or cognitive mapping, construction of hierarchy levels by head analysis, transformation of hierarchy to decision matrix by rule based system, determination of relative importance by using centrality values. It defines the decision making situation concerning the problem in six dimensions and by matching the characteristics of these dimensions with the characteristics of the multiattribute problem solving methods, proposes the most appropriate solving method for any decision making situation. For this purpose, a sequence of rules concerning the matching operation, which includes possible appropriate method transformations and neighbourhood transformations supplying neighbour relations among decision making situations, is formulated. Neighbour relations cause directly matched methods to be proposed to new empty situations. IDEA also allows any change at the dimensions or dimension characteristics and new solving methods can be included to the model. At the literature survey, it is found that there is no multicriteria decision support system or integration approach having all these features mentioned above. This result shows the necessity of the IDEA proposal. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11689
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çok Kriterli Karar Destek Sistemleri tr_TR
dc.subject Çok Kriterli Karara Yardım tr_TR
dc.subject Çok Ölçütlü Karar Verme tr_TR
dc.subject Multi Criteria Decision Support Systems en_US
dc.subject Multi Criteria Decision Aid en_US
dc.subject Multi Attribute Decision Making en_US
dc.title Çok Ölçütlü Sorun Çözümüne Yönelik Bir Bütünleşik Karar Destek Modeli tr_TR
dc.title.alternative Integrated Decision Aid Model For Multiattribute Problem Solving en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3.pdf
Boyut:
14.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama