Yeni Bir Paralel Programlama Dili Fortress: Özellikleri Ve Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Üney, Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Bilgisayar sistemleri çok hızlı bir şekilde büyümektedirler. DARPA, 2010 yılı için peta-ölçekli bir bilgisayar sisteminin gereksinimi ve yapılabilirliğini öngördü. 2003 yılında bir çok firmayla bir proje başlattı. Şimdi, proje bitmek üzereyken ve milyonlarca dolar projeye aktarılmışken, projenin getirisi üç tane yüksek başarımlı yüksek işlevselli programlama dili oldu. Bu dillerden bir tanesi Fortress. Fortress, matematik gösterim temelli, değişken tipleri sıkı olarak takip edilen, blok tabanlı ve kesin olarak paralel bir bilgisayar programlama dilidir. Fortress'i ilginç kılan, yüksek işlevsellikli ve bilim yönlü yapısıdır. Bu çalışmada Fortress'in iç dinamiklerini inceledi. Performansını ölçmek için çeşitli testler yapıldı ve sonuçları tartışıldı.
Bilgisayar sistemleri çok hızlı bir şekilde büyümektedirler. DARPA, 2010 yılı için peta-ölçekli bir bilgisayar sisteminin gereksinimi ve yapılabilirliğini öngördü. 2003 yılında bir çok firmayla bir proje başlattı. Şimdi, proje bitmek üzereyken ve milyonlarca dolar projeye aktarılmışken, projenin getirisi üç tane yüksek başarımlı yüksek işlevselli programlama dili oldu. Bu dillerden bir tanesi Fortress. Fortress, matematik gösterim temelli, değişken tipleri sıkı olarak takip edilen, blok tabanlı ve kesin olarak paralel bir bilgisayar programlama dilidir. Fortress'i ilginç kılan, yüksek işlevsellikli ve bilim yönlü yapısıdır. Bu çalışmada Fortress'in iç dinamiklerini inceledi. Performansını ölçmek için çeşitli testler yapıldı ve sonuçları tartışıldı.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2009
Anahtar kelimeler
C (Bilgisayar program dili), Koşut programlama (Bilgisayar bilimi), C (Computer program language), Parallel programming (Computer science)
Alıntı