Şelat yapıcı katkılı asidik liç yoluyla şelit konsantrelerinden volfram tozu üretimi

dc.contributor.advisor Duman, İsmail tr_TR
dc.contributor.author Gürmen, Sebahattin tr_TR
dc.contributor.department Metalurji ve Malzeme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Metallurgical and Materials Engineering en_US
dc.date 1998 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-07-18T08:32:48Z
dc.date.available 2018-07-18T08:32:48Z
dc.date.issued 1998 tr_TR
dc.description Tez (Doktora)-- İTÜ Fen Bil. Enst., 1998. tr_TR
dc.description.abstract Şelit cevherlerinden volfram üretiminde izlenen klasik yol, sadece alkali reaksiyonları izlemektedir. İlk kez 1986 yılında geliştirilmeye başlanan üretim yönteminde ise normal olarak asit ortamda çözeltiye geçirilemeyen volfram, şelat katkısıyla anyon formunda çözeltiye alınabilmiştir. Bu buluşun uygulamadaki en önemli yankısı, daha önceleri fırında pişirme (Kostik Füzyon) veya yüksek basınç altında NaOH ile çözümlendirme (Kostik-Otoklav Liçi) yoluyla işlenmek zorunda olan volfram konsantrelerinin daha az proses adımıyla, atık çözelti üretmeksizin, atmosferik koşullarda ve düşük sıcaklıkta çok daha az maliyetle işlenebilmesi olmuştur. Doygun ve seyreltik asidik volfram çözeltileri, pH değerini değiştirmeyecek kadar bazik reaktif ilavesiyle deprasyona uğratılmakta ve dakikalarla ölçülebilen süre içinde Heteropolivolframat tuzlan çöktürülebilmektedir. Sözkonusu tuzlar 600 °C üzerinde gerçekleştirilen basit bir termik parçalama işlemi sonunda mikronaltı (Nanosize) saf WO3 partiküllerine dönüştürülebilmektedir. Hidrojen fırınında redüksiyon yoluyla saf volfram tozuna dönüştürülen mikronaltı boyuttaki WO3'ün bu özelliği nihai ürüne de yansımaktadır. Bu çalışmada, Bursa-Uludağ Volfram Tesis leri 'nden elde edilmiş ortalama % 51 volfram içeren şelit konsantresinden şelat yapıcı katkılı hidroklorik asit liçi yoluyla, volframın çözeltiye alınması, volfram tuzu çöktürme, çöktürücü reaktiflerin karşılaştırılması, çöktürme esnasındaki parametrelerin optimizasyonu ile saf volframoksit eldesi ve volframoksitin yatay bir tüp fırında H2 redüksiyonu yoluyla mikronaltı boyutta saf volfram tozu üretimi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu amaca yönelik, çözelti atığı olmayan, nötralizasyon gerektirmeyen, çevresel kaygılan göz önünde bulunduran bir yöntemin olabilirliği de araştırılmıştır. Şelit konsantrelerinin şelat yapıcı katkılı hidroklorik asit liçi yoluyla volframın, volframik asit oluşturmaksızın oldukça yüksek bir verimle (%98) çözeltiye alınabildiği belirlenmiştir. Optimum liç koşulları olarak; liç süresi 2 h, liç sıcaklığı 80 °C, asit konsantrasyonu 2 M HC1 ve W/PO43" oranı 7 olarak tesbit edilmiştir. Bunun yanısıra, çözeltide bulunan volframın bazik bir reaktif ilavesiyle, (NH4)x.Py0z.rW0rtHo0 formülüne uyan bir kompleks tuz yapısında yüksek verimle çöktürülebildiği tespit edilmiştir. Sözü edilen tuz mikron altı boyutta olup, basit bir termik parçalanma yoluyla (£ 650°C, 0.5 h) yüksek safiyette volframoksite dönüşmektedir. Elde edilen volframoksitin tane boyutu da tıpkı tuzunki gibi "nano- size"dır.W03'ün redükleyici H2 atmosferinde iki kademeli redüksiyonu ile (4 h) mikron altı boyutta nanosize saf volfram tozu üretmenin de mümkün olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Wolfram wurde vor 200 Jahren entdeckt, vor etwa 100 Jahren wurde die hohe Festigkeit und Hârte von Wolframlegierungen erkannt. Es ist ein typisches Ubergangselement, das als Metali weiBglanzend und als Pulver mattgrau ist. In der Natur kommt Wolfram insbesondere als Wolframit und Scheelit sowie als Stolzit und Tungstit vor. Es wird geschâtzt, daB etwa 75% der Weltreserven in China lagern. Die andere bedeutende Vorkommen sind in Korea, Burma, Österreich, Malaysia und Thailand. Einige Lagerstâtten sind in den USA. Wolfram (in anderen Lândern, auBer Schweden und RuBland, wird es tungsten, tungstene, tungsteno genannt und manchmal das Symbol Tu verwendet) ist eines der schwersten Metalle. Abhângig vom Ausgangsmaterial, den technischen Anforderungen an das zu erzeugende Produkt werden in der Industrie einige technologische Verfahren für die Verarbeitung der Wolframmkonzentrate angewendet. Jedes Verfahren beinhaltet folgende Hauptstufen: AufschluB des Konzentrats, Herstellung technischer Wolframsaure, Reinigung der Saure von Verunreinigungen, Herstellung des Fertigproduktes. Als Endprodukt der Reinigung wird stets Ammoniumparawolframat. SâureaufschluB von Wolframerzen mit Salzsâure wird ublicherweise zum Zwecke der Wolframanreicherung durchgeführt. Die dabei entstehende unlösliche Wolframsaure wird abfiltriert und einem mehrstufigen ReinigungsprozeB unterzogen. Wolframionen, prâziser ausgedrückt, Orthowolframat-Anionen sind nur in basischen Lösungen existent. Mit abfallendem pH-Wert tritt eine Polymerisation ein, die zur Bildung von Isopolywolframaten fuhrt Diese Eigenschaft von Wolfram ist ein wichtiger Grund dafür, daB ausschlieBlich alle naBmetallurgischen Verfahren zur Herstellung von reinem WO3 über alkalische Lösungen laufen. Fur die Bildung von Polywolframaten kann folgende allgemeine Reaktionsgleichung aufgestellt werden: a H30+ + 12 WO42- = b HxWyOzn- + c H2O Regierende Spezies und Reaktionsprodukte in Abhângigkeit vom H30"7W042" Verhâltnis sind in Tabelle 1 aufgezeichnet.  en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/16582
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tungsten tr_TR
dc.subject Şelit tr_TR
dc.subject Tungsten en_US
dc.subject Scheelite en_US
dc.title Şelat yapıcı katkılı asidik liç yoluyla şelit konsantrelerinden volfram tozu üretimi tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
75081.pdf
Boyut:
6.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama