Dış Kaynak Kullanımı Sözleşmelerinin Gerçek Opsiyon Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Polat, Seçkin tr_TR
dc.contributor.author Mersin, Doğan Necip tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-23T07:23:30Z
dc.date.available 2015-06-23T07:23:30Z
dc.date.issued 2010-06-17 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Dış kaynak kullanımı (DKK) (Outsourcing) kavramı, ilk olarak 1980’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990’lı yıllarda yaygınlaşmıştır. Önceleri daha çok destek fonksiyonlarında uygulanmaktayken giderek ana yetkinliği doğrudan destekleyen lojistik, bilgi teknolojileri, insan kaynakları gibi süreçlere doğru genişlemiştir. Günümüzde DKK sözleşmeleri ortalama 3-5 yıllık olup, pazardaki değişimlere göre müşterinin; hizmetin kapsamını genişletme, daraltma, hizmetin kalitesine bağlı olarak hizmet sağlayıcıyı cezalandırma veya ödüllendirme hatta hizmet alımını durdurma (fesih), başka bir hizmet sağlayıcıya geçme gibi opsiyonları bulunmaktadır. Bu çalışmada, dış kaynak kullanımı sözleşmelerinin modellenmesi ve değerlendirilmesi için gerçek opsiyonlara dayalı bir yöntem geliştirilmiştir. Günümüzde pazardaki belirsizlikler artmakta dış kaynak kullanımı projelerinin karmaşıklığı artıp süresi uzamaktadır. Çalışma kapsamında bu koşullar altında bir dış kaynak kullanımı projesinin sürdürülebilir ve başarılı olabilmesi için nasıl bir sözleşme hazırlanması gerektiği ve sözleşmenin içermesi gereken esneklikler tanımlanmıştır. Daha sonra bu esnekliklerin toplam proje maliyeti ve hizmet sağlayıcı seçimindeki etkisi önerilen model kullanılarak simülasyon yöntemiyle belirlenmiştir. Farklı pazar tipleri için geleneksel değerleme yöntemi ile gerçek opsiyon yaklaşımının sonuçları karşılaştırılmıştır. Karar vericilerin isabetli kararlar alması açısından özellikle belirsizliğin yüksek olduğu pazarlarda önerilen yöntemin geleneksel yöntemlere göre daha etkin sonuçlar ürettiği gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Though used since the 80’s, outsourcing concept has become prevalent as a management strategy and business model in the 90’s. Initially utilized in supporting functions, it has gradually expanded through processes which directly support the main competence areas such as logistics, information technologies and human resources. Today the outsourcing agreements are 3 to 5-year in average and depending on the market changes the customer has certain options such as; to extend or constrict the service scope, to penalize or award the service provider according to the service quality, to terminate the service, to migrate to another service provider. In this study a method based on real options has been developed for the modeling and evaluation of outsourcing contracts. Nowadays, market uncertainties as well as the complexity and the duration of the outsourcing projects have been increasing. In the study, the contracts and their inherent flexibilities which will enable the outsourcing projects to be sustainable and successful under such conditions have been explained. Then the effects of such flexibilities on the total project cost and on the selection of the service provider were calculated using the recommended model through simulation method. Results of the traditional evaluation method and the real option approach were compared to each other for different market types. The recommended method was found to yield more effective results than the traditional methods particularly in markets with high level of uncertainty, a finding that may help decision makers to take accurate decisions. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5918
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dış Kaynak Kullanımı tr_TR
dc.subject Dış Kaynak Kullanımı Sözleşmeleri tr_TR
dc.subject Outsourcing tr_TR
dc.subject Gerçek Opsiyon tr_TR
dc.subject Reel Opsiyon tr_TR
dc.subject Outsourcing en_US
dc.subject Outsourcing Agreements en_US
dc.subject Real Options en_US
dc.subject Outsourcing Contracts en_US
dc.title Dış Kaynak Kullanımı Sözleşmelerinin Gerçek Opsiyon Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Outsourcing Agreements Through The Real Options Approach en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10468.pdf
Boyut:
4.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama