Konum Belirleme Algoritma Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-16
Yazarlar
Tuncer, Bilgen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, konum belirlemede kullanılan Ağırlıklandırımış En Küçük Kareler yönteminin verimliliği gözlemlendi. Bunun için, konumu bilinen bir referans noktası ile aynı referans noktasının 30cm uzağındaki sabit noktanın, açık kaynak kodundan faydanılıp geliştirilen uygulama kullanılarak elde edilen, konum bilgisi karşılaştıldı. Noktalar arası bulunan mesafe değeri ile konum belirleme algoritmasının verimliliği ters orantılıdır. Yüksek doğrulukta konum belirlemek için, uydu-kullanıcı arasındaki sözde uzaklık değerinin alıcı tarafında doğru bir şekilde kestirilmesi gerekir. Sözde uzaklık değeri, uydudan gönderilen sinyalin, alıcıya ulaşana kadar geçen sürenin ışık hızı ile çarpılmasıyla bulunur. Burada alıcının, gönderilen sinyalin iletim zamanını doğru bir şekilde bulması gerekir. İletim boyunca, sinyal, konum belirmede hataya sebep olan kaynaklardan etkilenir. GPS´de hataya sebep olan kaynaklardan iyonosferik ve trofosferik etkilerin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların verimliliği de gözlemlenmiştir.
In this research, efficiency of Weighted Least Square algorithm which is used for positioning is evaluated. To do so, an application on the top of Open Source library is created and this application is used to get coordinates of a place which is a fixed and well-known point. This well-known coordinates are compared with the one created by application. The difference between coordinates are inversely proportional with the efficiency of positioning algorithm. To get more accurate coordinate information, the pseudoranges between receiver and satellites should be very precise. Pseudorange is calculated with the multipication of time which is the time of message travelling from satellite to receiver with speed of light. Here the receiver should calculate the time more precisely. During the travel, signal is affected by the error resources. During research not only error resources such as iyonospheric and tropospheric effects are evaluated but also the studies to remove those error resources are considered too.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Konum bulma sistemi ve algoritmaları, Ağırlıklandırımış En Küçük Kareler Yöntemi, hata kaynakları, iyonosferik ve trofosferik etkiler, sözde uzaklık, C/A kodu, GPS, Global Positining System and Algorithms, WLS, Weighted Least Square Algorithm, iyonospheric and tropospheric effects, pseudorange, C/A kode
Alıntı