Plazma Yüzey Modifikasyonu Yoluyla Lamine Kumaşların Yapışma Mukavemetinin İyileştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-06-26
Yazarlar
Armağan, Osman G.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, plazma yüzey modifikasyonu yardımıyla lamine kumaşların yapışma (adezyon) mukavemetlerinin iyileştirilmesi incelendi. Düşük basınç plazma işlemi laminasyon öncesi ön işlem olarak uygulandı. Lamine kumaşların yapışma mukavemetleri, ayrılma bağ mukavemeti (peel-off olarak bilinir) testi ile belirlendi. Plazma işlemi lamine kumaşların yapışma mukavemetlerini muamelesiz/referans lamine kumaşlara göre 150%’ye kadar iyileşti. Yıkama döngülerinden sonra, plazma ön işlemli lamine kumaşların ayrılma bağ mukavemetindeki düşüş muamelesiz lamine kumaşlara göre daha düşüktü. Su temas açısı, dikey kılcal ıslanma ve absorplama zamanı ölçümleri göstermiştir ki plazma işlemli kumaşların ıslanabilirlik özelliği iyileşmiş ve yapıştırıcının kumaş numunelerine daha iyi penetre olmasını netice vermiştir. SEM ve AFM analizleri ile görülen plazma sonrası artan yüzey pürüzlülüğü ve temas alanı, lamine tabakaların mekanik adezyonuna katkı sağlayabilmiştir. XPS analizi ile görülen oksijen içeriğinin artması da yüzey ıslanabilirliğini yükseltebilmiştir. Sonuç olarak, düşük basınç plazma ön işlemi yoluyla yapılan yüzey modifikasyonu lamine tekstil kumaşların yapışma mukavemetini ve yıkama dayanımını iyileştirmiştir.
In this study, adhesion strength promotion of laminated fabrics through plasma surface modification was investigated. Low-presure plasma treatment was applied as a pre-treatment process prior to the lamination. Adhesion strength of laminated fabrics was determined by the peel bond strength (known as peel-off) test. Plasma treatment improved the adhesion strength of laminated fabrics up to 150 % compared to the untreated/reference laminated fabrics. After washing cycles, the decrease in peel bond strength was lower for the plasma pre-treated laminated fabrics compared with the untreated laminated fabrics. Water contact angle, vertical wicking and absorption time measurements showed that wettability behavior of plasma treated fabrics were improved, and resulted in better penetration of the adhesive into the fabric samples. SEM and AFM analyses indicated that increasing surface roughness and contact area after plasma treatment may contribute the mechanical adhesion of laminates. The promotion in oxygen content shown in XPS analysis may also promote the wettability of surfaces. Overall, surface modification through low-pressure plasma pre-treatment improved the adhesion strength and washing resistance of laminated textile fabrics.
Açıklama
(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Plazma yüzey modifikasyonu, adezyon, lamine tekstiller, akrylik ve poliürethan yapıştırıcı, pamuk dokuma ve polipropilen dokusuz kumaş., Plasma surface treatment, adhesion, laminated textiles, acrylic and polyurethane adhesive, cotton woven and polypropylene nonwoven fabric.
Alıntı