Ark fiziksel buhar biriktirme yöntemiyle nanokompozit Mo-N-Cu kaplamaların üretimi ve karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Ürgen, Mustafa tr_TR
dc.contributor.author Eryılmaz, O. Levent tr_TR
dc.contributor.department Malzeme tr_TR
dc.contributor.department Materials en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-10T12:06:43Z
dc.date.available 2015-12-10T12:06:43Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada -MoN ve -Mo2N kaplama sistemlerine değişik oranlarda bakır ilave ederek nanokompozit kaplamalar üretilmiştir. Bu kaplamaların yapıları, ortalama kristal boyutları, sertlikleri ve bakır oranları arasındaki ilişki sistematik olarak incelenmiştir. Kaplamalar yüksek hız çeliği altlıklar üzerine 0,2 ve 1 Pa azot basınclarında ,-150 V bias voltajı kullanılarak ve >400 C sıcaklıkta üretilmişlerdir. Bakır ilavesi her iki kaplamada da tane boyutunu düşürücü etki yapmaktadır. -MoN-Cu kaplamalara bakır ilavesi ile ortalama tane boyutu 35 nm’ den 11 nm’ ye düşmüştür. -Mo2N -Cu kaplamalarda ise bakır ilavesi ile ortalama tane boyutu 15 nm’ den 11 nm’ ye düşmüştür. Her iki sistemde de en yüksek kaplama sertlikleri ~% 3 Cu (at.) oranlarında elde edilmiştir. -MoN kaplamalarda elde edilen en yüksek sertlik değeri, 5657 kg/mm2 iken bu değer -Mo2N sisteminde 4470 kg/mm2 dir. Çalışma, bakır oranının kaplama morfolojisine, yüzey pürüzlülüğüne ve yapışma özelliklerine etkisinin incelenmesini de içermektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a series of nanocomposite coatings were produced by adding copper to -MoN and -Mo2N. Relations among the structures, crystal sizes, hardnesses and copper ratios of these coatings had been investigated systematically. Coatings were produced on High Speed Steel (HSS) substrates at 0.1 and 10Pa N2 pressures , at –150V Bias, and at >400 C. Addition of copper to the both of the coatings has a grain size reduction effect. In -MoN-Cu system, the average crystallite size was reduced from 35 nm down to 11 nm by addition of copper to the coatings. In case of -Mo2N Cu system, the average crystallite size was reduced from 15 nm down to 11 nm by addition of copper. For both systems the highest coating hardness values were obtained at approximately 3% Cu contents In -MoN , the highest hardness value obtained was 5657 kg/mm2. In -Mo2N system the highest hardness value was determined to be 4470 kg/mm2. This study also covers the effect of copper on morphology, surface roughness and the adhesion properties of the coatings. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11266
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ark Fiziksel Buhar Biriktirme tr_TR
dc.subject Mo-N-Cu Nanokompozit kaplamalar tr_TR
dc.subject Sert Seramik Kaplamalar tr_TR
dc.subject Arc Physical Vapour Deposition en_US
dc.subject Mo-N-Cu Nanocomposite Coatings en_US
dc.subject Hard Ceramic Coatings en_US
dc.title Ark fiziksel buhar biriktirme yöntemiyle nanokompozit Mo-N-Cu kaplamaların üretimi ve karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Production And Characterisation Of Mo-n-cu Nanocomposite Coatings By Arc Physical Vapour Deposition Technique en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1280.pdf
Boyut:
13.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama