Alümina Esaslı Düşük Çimentolu Kendi Kendine Akabilen Dökülebilir Refrakterlerin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karadeniz, Erdinç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son 30 yıldır demir çelik endüstrisinde görülen teknolojik gelişmeler sonucu kullanılan refrakter sektörü de değişim göstermiştir. Son senelere kadar tuğla refrakter kullanımı yaygındı ancak birçok avantajı nedeniyle dökülebilir refrakter tuğla refrakterlerin yerini almaya başlamıştır. Özellikle dökülebilir refrakter sınıfına giren ve mekanik etki uygulanmaksızın kendi kendine akabilen dökülebilir refrakter kullanımı endüstride önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, düşük çimentolu alumina esaslı kendi kendine akabilen dökülebilir refrakterlerin özellikleri incelenmiştir. Çalışma teorik ve deneysel kısımlardan oluşmaktadır. Teorik kısımda geleneksel dökülebilir ve kendi kendine akabilen dökülebilir refrakterlerin genel özellikleri ve kullanım yerleri hakkında bilgiler verilmiştir. Deneysel kısımda ise genel olarak çeşitli karışımlar hazırlanarak birbirleri ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Deneysel kısımda ilk planda Andreassen Denklemindeki tane boyut dağılım modulunun (n) etkisi incelenmiştir. Bu bölümde tane boyut dağılım modulune 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 ve 0.25 değerleri verilerek karışımlar hazırlanmıştır. Bu karışımlara çeşitli pişirme sıcaklıkları sonrasında porozite ve mukavemet testleri yapılarak bu değerlerin etkileri incelenmiştir. Daha sonra ise dökülebilir refrakterlerin çeşitli bileşenlerinin etkileri incelenmiştir. Bu bölümde alumina tipleri, mikrosilika ve sitrik asit çeşitli oranlarda ilave edilerek refrakter malzemeler üretilmiştir. Üretilen bu malzemelere porozite ve mukavemet testleri yapılarak bu bileşim malzemelerinin etkileri incelenmiştir.
In the last 30 years, development in iron and steel industry effected the refractory industry. In the previous years brick refractories were mostly used but in the last years castable refractories started to replace brick refractories because of having a lot of advantages. Especially self flowing castable refractories which don’t need any mechanical effect, have important role in industry. In this thesis, the properties of alumina based low cement self flowing castables are investigated. This thesis contains theory and experiment parts. In the theory part, there are informations about general castable refractories and self flowing castables. In the experiment part, there are informations about the refractory mixtures and comparison of their properties. In the experimant part firstly, the effect of particle size module (n) in Andreassen Equation is invastigated. We put 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 and 0.25 for this n value. Then we produced some mixtures related to these proportions. These mixtures are matured in different temperatures and have taken to the porousity and resistance tests. By the help of these results, the effects of particle size distrubition are discussed. In the other parts of the experiment part, some components of castable refractories are invastigated. Different alumina types, fumesilica and sitric asit’s effects are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Alümina, Kendiliğinden Akış, Dökülebilir Refrakter, Alümina, Self-flowing, Castable Refractories
Alıntı