MPLS Teknolojisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tığlı, Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, etiket bağlaşması teknolojisi standardı olan MPLS teknolojisinin protokol yapısı, kontrol ve iletim algoritmaları incelenerek teknolojinin sağladığı yüksek performansın sebepleri araştırılmıştır. İletim performansının arttırılması yönünde yeni bir yaklaşım olarak standartta sabit uzunluklu olarak belirlenen etiket başlık yapısının şebekeye adaptif hale getirilmesi önerilmiştir. Böylece fazla etiket gereksinimi olmayan şebekelerde etiket başlığının kısaltılarak iletim performansının arttırılması hedeflenmiştir. Adaptif başlık yaklaşımının uygulanabilmesi için şebekenin elemanı olan tüm etiket bağlaşmalı yönelticilerin dinamik bir yolla etiket uzunluğu bilgilerine ulaşması gerektiği vurgulanmıştır. Dinamik bilgi kaynağı olarak IP yöneltme protokollerinin FEC bilgisi dağıtım ve güncelleme mekanizmasının uygun olduğu saptanmıştır. Önerilen yeni model sayesinde çok büyük olmayan MPLS şebekelerinde iletim performansında artışların yaşanabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study the protocol structure of MPLS technology, the standard of label switching technology, is studied and the reasons of the high performance of this technology are investigated. It is proposed that using the label header in an adaptive manner can be an alternative method to increase the forwarding performance. All label switching routers should handle dynamic informations of label lengths so that adaptive label approach can be used. Label switching routers can use the FEC information distribution and updating mechanisms of IP routing protocols as a dynamic information source. It is shown that some forwarding performance increments can be obtained by using the new adaptive label approach.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
MPLS, Etiket bağlaşması, IP., MPLS, Label Switching, IP
Alıntı