Bir Arıza İzleme Ve Takip Sistemi Gerçeklemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hasdemir, İ. Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, PC tabanlı bir arıza izleme ve bildirim sistemi tanıtılmaktadır. Oyak-Renault fabrikası, kaporta Megane hattına uygulanan sistem üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Scada, softplc ve veri tabanı uygulamalarının çalıştığı iki adet PC mevcuttur. Bunun yanında, PC’lerin birinde gerektiğinde çeşitli iletişim araçlarını kullanarak yetkilileri fabrikada oluşan olaylarla ilgili olarak bilgilendiren bir yazılım da kullanılmıştır. İkinci bölüm üretim hattının kontrolünü yapan PLC’lerden veri toplamak için kullanılan bir PLC’den ibarettir. Son bölüm “saha PLC’leri” adı verilen ve üretim hattının kontrolünü yapan altı adet PLC’den oluşur. Sistemin bileşenlerinin haberleştirilmesinde Modbus protokolü kullanılmıştır. Geliştirilen sistemde üretim hattında meydana gelen bir arıza bakım personeline bildirilmekte, ayrıca yazılan bir Sql programı ile bu bilgiler MS Access veri tabanına kaydedilmektedir. Veri tabanındaki bilgiler ile oluşan arızalara yönelik istatistiksel büyüklükler hesaplanmakta ve bunların yerel ağ üzerinden diğer kullanıcılarla paylaşılası sağlanmaktadır.
A PC based fault detection and announcement system is introduced in this study. The system applied in Oyak-Renault Plant consists of three main parts. First part comprises two PCs and a Scada application, a softplc application, and a database application running on the PCs. A software that is used for informing authorized employees of ongoing activities of the plant by using any type of media is also utilized on one of these PCs. Second part is a PLC which is used for collecting data from the PLCs that control the production line. And the last part comprises six PLCs called “field PLCs” that are used for controlling the production line. Modbus protocol is utilized for communication between the parts of the system. Faults that occur in the production lines are announced to the maintenance staff and are stored in a MS Access database via an Sql program developed for the system. Data stored in the database is used for generation statistical data and shared with others over a local area network.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Scada, Sahaveriyolu, PLC, Sayısal Haberleşme, Scada, Fieldbus, PLC, Digital Communication
Alıntı