Türkiye'de Demiryolu Ağırlıklı Kombine Yük Taşımacılığı Olanaklarının Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-05
Yazarlar
Vitoşoğlu, Yaşar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir ağ modeli geliştirilerek Türkiye de demiryolu ağırlıklı kombine yük taşımacılığından daha fazla yararlanılması için yapılması gerekenler saptanmıştır. Geliştirilen model çeşitli yük türlerinin karayolu ve demiryolunu temsil eden bir ağ üzerindeki akışının simülasyonunu gerçekleştirmektedir. Yolcu trafiğinin de aynı ağ üzerindeki akışı dikkate alınmaktadır. Modelde yük ve yolcu taşımacılığı için talep, sabit bir matrisler kümesi tarafından tanımlandığından, her iki ulaştırma türü için de yük ve yolcu matrisleri elde edilmiştir. Çoklu regresyon analizi kullanılarak, karayolu yük ve yolcu taşımalarının ileriye yönelik tahmini için çekim modeli tarzında denklemler bulunmuştur. Geliştirilen ağ modeliyle yapılan uygulamalar, Türkiye nin coğrafi olarak büyük bir ülke olması nedeniyle demiryolunun büyük bir kombine yük taşımacılığı potansiyelinin olduğunu göstermiştir.
In this study, the opportunities of railway based combined transport in Turkey have been investigated, developing a network model. The model developed carries out simulating the freight flows consisting of various commercial goods on a multimodal network representing highway and railway modes. In addition, passenger transportation is taken into account, considering that passenger traffic also uses the same network. In the model, the demand for freight and passenger transport is specified by a set of O-D matrices. Therefore, the matrices relating to freight and passenger transportation in Turkey were obtained, and by using multiple regression analysis, the equations in the form of Gravity Model that could be used for estimating future transportation demands were developed. By assigning these matrices obtained, the railway links that would be possibly congested were determined. Furthermore, the primary axis for suitable for container transport in Turkey were defined, and requisites that must be brought in to improve the possibilities of combined transport in Turkey were discussed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kombine yük taşımacılığı, Matris tahmini, Ağ analizi, Combined freight transportation, Matrix estimation, Network analysis
Alıntı