Antioksidan Katkıların Magnezya-karbon Refrakterlerin Oksidasyon Davranışlarına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gökçe, Ali Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Magnezya-karbon refrakterler dünyada geniş bir uygulama alanı bulmaktadırlar. Fakat kullanıldıkları ortamlarda MgO-C refrakterlerin bünyesindeki karbon çok kolay oksidasyona uğrayabilmektedir. Bunu önlemek için refrakter bünyesine antioksidan denilen oksitlenmeye yatkın metaller veya bileşikler ilave edilir. Antioksidanlar çeşitli bileşikler oluşturarak refrakterin porozitesini düşürüp karbonu oksitlenmeye karşı korurlar. Yapılan çalışmada farklı tür ve miktarlarda antioksidan içeren silindirik MgO-C numuneler hazırlanıp oksidasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Numunelerdeki ağırlık kaybı hesaplanarak her numune için %C kaybı bulunmuştur. Ayrıca oksidasyon mekanizmasının anlaşılması için numunelerin oksidasyona uğramış bölgeleri XRD ve SEM gibi karakterizasyon teknikleri kullanılarak incelenmiştir.
Magnesia-carbon refractories are widely used in the world. But the carbon in the MgO-C refractories are easily oxidized in the work conditions. Metals and compounds so called antioxidants which oxidize easily are added to the refractories to inhibit the oxidation. The antioxidants protect the carbon against oxidation by generating different compounds which cause low porosity in the structure. The cylindrical samples containing various antioxidants were prepared and the samples were exposed to oxidation. The weight losses were found to calculate the %C loss for every samples. In addition, the oxidized areas of the samples were observed by using XRD and SEM techniques for determining the oxidation mechanism.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Magnezya-karbon, refrakter, antioksidan, Magnesia-carbon, refractories, antioxidants
Alıntı