İlaç Atıksularının Tek Ve İki Kademeli Anaerobik Arıtımında Sistem Performanslarının Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öktem, Yalçın Aşkın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ilaç sanayi kimyasal sentez atıksuyu, tek fazlı ve iki fazlı anaerobik arıtma sistemlerinde arıtılarak, sistemlerin performansları, mikrobiyolojileri, kinetik ve spesifik metan üretim (SMA) hızları incelenmiştir. Çalışmada bir adet tam karışımlı geri devirli anaerobik reaktör (TKR) ve bir anaerobik hibrit reaktör kullanılmıştır. İki fazlı ve tek fazlı sistemler organik madde giderim performansı açısından değerlendirildiğinde; iki fazlı sisteme yapılan maksimum organik yüklemede %92-93 arıtma verimi elde edilmektedir ve çıkış KOİ’si de 750-800 mg/l’ye kadar düşmektedir. Buna karşın tek fazlı sisteme yapılan maksimum organik yüklemede ise KOİ giderim verimi %72-73 olarak elde edilirken, çıkış KOİ’si 4500 mg/l’ye kadar düşürebilmiştir. Sistemlerde baskın otoflorosan metan arkeanın tür dağılımı ise kısa, orta ve uzun çubuktan oluşmaktadır.
In this study, chemical synthesis wastewater of pharmaceutical industry has been treated with single and two phase anaerobic treatment systems and the performances, microbiology, kinetic and specific methane production (SMA) rates of the systems have been examined. In this study, one piece of completely stirred tank reactor (CSTR) with recycle and one piece of anaerobic hybrid reactor have been used. Both reactors were started simultaneously. When two phase and single phase systems are evaluated in terms of organic substance removal performance, 92-93% treatment productivity is obtained in the maximum organic load to the two-phase system and the effluent COD decreases as low as 750-800 mg/l. However, while COD removal efficiency is determined as 72-73% in organic loading to single-phase system, the effluent COD decreased to as low as 4500 mg/l. %. Types in the prevalent in the systems auto-fluorescent methane archea are short, media and long rods.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Anaerobik Arıtma, İki Fazlı Arıtma, İlaç Sanayi Atıksuyu, Anaerobic Digestion, Two Phase Treatment, Pharmaceutical Wastewater
Alıntı