Al-ticp Kompozitlerini Al-ti Eriyikleri İçinde Grafit Çözündürülerek Üretilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaağaç, A. Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Aluminyum hafifliği, buna karşın yüksek spesifik mukavemeti, korozyon direnci, geri kazanımının teknik ve ekonomik cazibesi ile başta uçak ve otomotiv sanayi olmak üzere, teknolojik gelişmelerde anahtar bir malzeme konumundadır. Aluminyum ve alaşımlarının yetersiz kaldığı bir çok uygulamaya aluminyum matrisli kompozitler aday olmaktadır. Özellikle partikül takviyeli olanlar günümüzde büyük önem görmektedir. Diğer üretim yöntemlerine nazaran takviye fazın sıvı aluminyum içinde çekirdeklendirilerek oluşturulması çok daha başarılı olmuştur. Bu çalışmada, sıvı aluminyum içinde grafit çözündürülerek TiC takviyeli kompozit malzemelerin üretilmesi ve elde edilen bu kompozitlerin mikroyapıları incelenecektir.
Aluminum has become a key material in technological developments, particularly in the aerospace and automotive industries, owing to its low density, high specificstrength, good corrosion resistance and recyclability. Aluminum based metal matrix composites have become attractive candidates for various applications where monolithic aluminum alloys cannot meet strict design requirements. Recently particulate reinforced aluminum composites, are of particular ineterest. In-situ processing of particulate reinforced composites yields superior microstructures and thus better properties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
TiC Takviyeli Kompozitler, In Situ Proses, Reinforced aluminum composites, In situ processing
Alıntı