Kimyasal Nem Alma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tekbaş, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ilk olarak nemin insan sağlığına ve bina yapısına olan etkisi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci aşamada kimyasal nem alıcı sistemlerin katı ve sıvı tipleri olduğu belirtilmiştir ve diğer nem alma sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Kimyasal nem alıcı sistemlerin tek başlarına kullanılmasından ziyade geleneksel sistemlerle birleştirilip hibrit sistemler oluşturularak iki sistemin olumlu yanlarının birleştirildiği gösterilmiştir. Kimyasal nem alıcı sistemlerde nem alma kapasitesine etkisi olan parametreler incelenmiş ve nem alma kapasitesinde birçok faktörün seri olarak etkileşim halinde olduğu görülmüştür. İlk yatırım maliyeti yüksek olan kimyasal nem alıcı sistemlerin işletme maliyetlerini düşürebilecek ilave cihazlar tanıtılmıştır. Kimyasal nem alıcı sistemin kullanılabileceği pazarlar incelenmiştir. Bundan sonra binalardaki nem yükünü hesaplama yöntemleri anlatılmıştır. Enfiltrasyon, insan, havuz, difüzyon, kapı açılıp kapanması gibi çeşitli nem yükü mekanizmaları için Ashrae kaynaklı formüller oluşturulmuş ve bu formüller programda kullanılarak nem yükü hesabı yapılmıştır. Programın ikinci kısmında iterasyonlarla cihaz seçilip sistem elemanlarından hava çıkış ve giriş değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak binanın nem yükünü başarıyla mücadele edecek cihaz seçimleri yapıldığı görülmüştür.
In this study, initially the information on the effect of humidity to human health and building structure is introduced. Then desiccant dehumidification systems are explained and comparison to conventional systems are done. Desiccant dehumidification systems are not used alone, usage of combination with conventional systems called hybrids that utilize favorable parts of each are popular. Performance parameters of desiccant dehumidifications are inspected and seen that they serially effect dehumidification performance. Equipments decreasing the operation cost of the desiccant systems with high initial costs are shown in the foregoing chapters. Demand potential in markets is inspected. Until this point, desiccant systems are analyzed, then humidity load of building and methods of calculation of humidity load are explained. Equations based on Ashrae are used for calculation of load from infiltration, people, pool, diffusion door openings and they are also used in program. In the second part of the program, desiccant wheel is selected by iterations and entering and exiting air properties of various system elements are calculated. Finally it is seen that program selects the right equipment for managing humidity load.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Kimyasal Nem Alma, Soğutma, Nem Kontrolü, Desiccant dehumidification, Cooling, Humidity Control
Alıntı