Marmara Bölgesi’nde Soğurulma Yapısının İncelenmesi

dc.contributor.advisor Boztepe Güney, Aysun tr_TR
dc.contributor.author Kaşlılar Özcan, Ayşe tr_TR
dc.contributor.department Jeofizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geophysical Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-04T14:10:42Z
dc.date.available 2015-12-04T14:10:42Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada amaç, aktif tektonik ve yüksek sismisiteye sahip olan Marmara Bölgesi’nde, sismik riskin ve litosfer reolojisinin anlaşılmasına katkıda bulunabilecek kabuktaki soğurulma yapısının incelenmesidir. Soğurulma, kabukta heterojenite, anelastisite ya da her ikisi sonucu, sismik dalganın genlik ya da enerjisindeki azalımdır. Bu çalışmada, deprem verileri ile saçılma kökenli soğurulma, çok kanallı sismik yansıma verileri ile anelastik kökenli soğurulma incelenmiştir. Deprem verileri kullanılarak, koda dalgalarından, kalite faktörü Qc’nin kestirimi yapılmıştır. Marmara Bölgesi için, farklı kesme zamanlarında, frekansın fonksiyonu olarak hesaplanan ortalama Qc değerlerinin, kesme zamanı ile birlikte artması kabuğun derin kısımlarının, sığ kısımlara oranla daha homojen bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Erken kesme zamanlarında üst kabukta saçılma kökenli soğurulmaya neden olan tektonik yapı Kuzey Anadolu Fay Zonu ve ona bağlı fay sistemleri ile ilişkilendirilmiştir. Anelastik kökenli soğurulmanın saptanması için, sabit Q varsayımı ile dalga modellemesi yöntemi kullanılmıştır. Marmara Denizi’nin doğusunda yer alan Çınarcık Havzası’ na ait sismik yansıma verileri kullanılarak yapılan Q kestirimi sonuçları, havzanın litolojik ve yapısal özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Havza içindeki genç çökellerde ve fay zonlarına yakın kayaçlarda gözlenen düşük Q değerleri ortamın çatlaklı ve suya doygun yapısı ile ilişkilendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine the attenuation structure for the crust of the Marmara region characterized by active tectonics and a high level of seismicity. The knowledge of attenuation structure helps to understand the seismic risk and the rheology of lithosphere of the region. The attenuation of seismic waves is a reduction in amplitude or energy caused by heterogeneity or anelasticity or both in the crust. In this study, the attenuation parameters caused by heterogeneity an anelasticity are estimated from the earthquake data and multi-channel seismic reflection data respectively. The quality factor Qc from the coda waves is estimated from the earthquake data. For the Marmara region, the average, Qc, is calculated as a function of frequency at different lapse times. The increase of Qc values with lapse times indicates that the shallow crust is more attenuating than the deeper one. The tectonic setting which is responsible for scattering attenuation in early lapse times, is the North Anatolian Fault zone and relevant fault systems in the upper crust of the region. To determine anelastic attenuation in the region, the wavelet modelling method assuming that Q is constant, is used. The estimated Q values for the seismic data collected in the Çınarcık basin, eastern Marmara Sea, are releated to the structural and lithological properties of the basin. The low Q values estimated for young sediments and the rocks along the fault zones in the basin are releated to existing of the cracks and fluid saturation inside the rocks. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11016
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Marmara Bölgesi tr_TR
dc.subject soğurulma tr_TR
dc.subject kalite faktörü Q tr_TR
dc.subject saçılma tr_TR
dc.subject anelastisite tr_TR
dc.subject Marmara region en_US
dc.subject attenuation en_US
dc.subject quality factor Q en_US
dc.subject scattering en_US
dc.subject anelastisity en_US
dc.title Marmara Bölgesi’nde Soğurulma Yapısının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination Of Attenuation Structure In The Marmara Region en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
24.pdf
Boyut:
14.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama