Tornalama işleminde takım yolu boyunca kuvvet ve iş parçası sıcaklığının modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012
Yazarlar
Sever, İbrahim Cihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Tornalama, en sık kullanılan talaşlı imalat yöntemlerinden biridir. Özellikle, dönelsimetriye sahip parçaların talaşlı imalatında tornalama kullanılması kaçınılmazdır.Havacılık, otomotiv ve tezgâh imalatı gibi birçok sektörde dönel simetriye sahipparçaların çok sıklıkla kullanıldığı göz önüne alındığında tornalama işlemininendüstrideki yerini ve önemini daha iyi anlamak mümkündür.Tornalamanın günümüz endüstrisinde çok yoğun bir şekilde kullanıldığı elealındığında bu operasyonu iyileştirmeye yönelik çalışmaların başarılı olduğu takdirdeendüstriye çok büyük bir katkısı olacaktır. Günümüzde tornalama operasyonlarısıklıkla deneme-yanılma yöntemleri kullanılarak geliştirilmektedir. Açıklamakgerekirse bir tornalama operasyonunda ilk denemede takımın iş parçasına fazlagirmesi, dolayısıyla kesme kuvvetlerinin fazla olması nedeniyle takım kırılabilir. Birbaşka durumda gene fazla kuvvetler nedeniyle iş parçası eğilebilir. Benzer şekildekesme sırasında oluşacak çok yüksek sıcaklıklar iş parçasında termal genişlemelereneden olabilir veya iş parçasının iç yapısını bozabilir. Bütün bu bilgilerin ışığında,tez kapsamında takım yolu boyunca kuvvet ve iş parçası sıcaklığının modellenmesiüzerine çalışılmıştır.
Açıklama
İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology,2012
Anahtar kelimeler
Kesme kuvveti, Modelleme, Takım yolu, Talaşlı üretim, Tornalama
Alıntı