Metalotermik Yöntemle Ferromolibden Üretimindeki Parametrelerin Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-30
Yazarlar
Güven, Güvenç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünya birincil kaynaklardan işletilen molibden cevherinin % 30-40’lık kısmı ferromolibden üretiminde kullanılmaktadır. Özel alaşımlar ve yüksek sıcaklık çeliklerinde alaşımlandırma ilavesi olarak kulanılan ferromolibdenin üretimi elektrik ark fırınlarında karbotermik redükleme veya metalotermik redükleyici ergitme ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada endüstriyel uygulamalarda da daha çok tercih edilen metalotermik redükleyici ergitme yöntemi ile teknik kalitede MoO3, Fe içerikli bileşikler ile redükleyici aluminyum ve ferrosilisyum toz karışımları kullanılarak açık atmosferde standartlara uygun ferromolibden alaşımı üretimi amaçlanmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda redükleyici olarak kullanılan FeSi (%75 Si), curuflaştırıcı CaO tozu ve çelik talaşı ilaveleri farklı oranlarda denenmiş ve sonuç üründeki molibden kazanım verimi ve kimyasal bileşim üzerine olan etkileri incelenmiştir. Elde edilen ürünler EPMA, AAS ve XRD teknikleri ile incelenerek üretim parametreleri optimize edilmiştir.
30-40 % of molybdenum mine production is used for ferromolybdenum production. Ferromolybdenum, which is a ferroalloy used as alloying agent in steelmaking operations, is commercially produced either by carbothermic process by using an electric furnace or by a metallothermic process. In this study, metallothermic reduction process was carried out producing ferromolybdenum alloys that suits for the standarts by using a mixture of technical grade molybdenum trioxide, Fe based components, aluminium, ferrosilicon and calcium oxide powders in open air. In the studies, different ratios of Al/FeSi (75 weight % Si) powder mixtures and different amounts of calcium oxide and steel scrap additions were used and the effects of these parameters on the molybdenum recovery efficiency and final chemical compositions were carried out. The obtained alloys and slags were characterized by wet chemical analysis (AAS), XRD and EPMA techniques and due to the molybdenum recovery and ferromolybdenum production efficiency, production parameters were also optimized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Ferromolibden, metalotermik redüksiyon, molibden trioksit, Ferromolybdenum, metallothermic reduction, molybdenum trioxide
Alıntı