Açık Deniz Yapıları Bağlama Sistemlerinin Dizaynında Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-08
Yazarlar
Menteş, Ayhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, Marmara Denizinin doğusunda yerleşmiş bulunan gaz şirketlerine hizmet sağlayan en uygun çok noktalı tanker-şamandıra bağlama sistemine karar verebilecek yeni bir metodoloji geliştirmektir. Önerilen metodoloji, problemin bulanık ve belirsiz doğası nedeniyle Bulanık Küme Teorisini esas almaktadır. Çok noktalı bağlama sisteminde, probleminin analizi ve öz nitelik ağırlıklarının belirlenmesi aşamalarında bulanık AHP, bağlama sistemlerinin sıralanması ve seçimi aşamalarında ise bulanık TOPSIS yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmaya ek olarak, çok noktalı tanker-şamandıra bağlama sistemleri ve bu sistemleri oluşturan ana ve alt bileşenler için emniyet ve risk analizi yapan yeni bir metodoloji de geliştirilmiştir. Gerek seçim işlemi ve gerekse emniyet ve risk analiz işlemi için önerilen bu yöntemler çok yönlü ve esnek bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle, yapılacak küçük değişikliklerle deniz endüstrisinde pek çok seçim veya emniyet ve risk analiz problemlerinde rahatlıkla kullanılabilirler ve uygulanabilirler.
The objective of this study is to develop a new methodology to decide the most appropriate multiple point tanker-buoy mooring configuration for the gas companies situated on the Eastern Marmara Sea Region in Turkey. Due to the vague and fuzzy nature of this problem, the proposed methodology is based on Fuzzy Set Theory. This methodology is based on fuzzy AHP method in analyzing the structure of the mooring system selection problem and determining of the weights of the attributes, and on fuzzy TOPSIS method for ranking and selecting the mooring systems. In addition to this study, a new reliability and risk analysis methodology is also improved for spread mooring systems, these systems’ top-event, and sub-event components. These proposed methodologies used for selection, reliability and risk analysis problems have very versatile and flexible structure. Therefore, they can easily be used and applied with slight modifications in many selection processes or reliability and risk analysis problems in marine industry.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Çok Noktalı Bağlama Sistemi, Karar Verme, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme, Hata Ağacı Analizi, Bulanık Hata Ağacı Analizi, Conventional Tanker-Buoy Spread Mooring Systems, Decision Making, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, Fault Tree Analysis, Fuzzy Fault Tree Analysis
Alıntı