Farklı Önişlem Yöntemlerinin Alüminyum Anodizasyonu Üzerindeki Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-09-17
Yazarlar
Alpay, Neslihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çeşitli alüminyum alaşımlarına doğru akım sülfürik asit anodizasyonu uygulanması öncesinde, yapılabilecek önişlem yöntemleri incelenmiştir. Standart temizleme işlemi olarak bilinen, sodyum hidroksit çözeltisinde dağlama ve nitrik asitte parlatma yöntemleri uzun zaman aldığından, bu süreyi kısaltabilecek iki ayrı önişlem yöntemi denenmiştir. Alternatif akım sıcak sülfürik asit ve alternatif akım sıcak fosforik asit yöntemleriyle alüminyum üzerinde oluşturulan anodik oksit yapısının, bir sonraki basamakta malzemeye uygulanacak olan doğru akım sülfürik asit anodizasyonu için elverişli bir yüzey sağlaması beklenir. Bu doğrultuda en uygun anodizasyon parametreleri oluşturulmuş ve bu iki yöntemin standart önişlem yöntemi yerine kullanılabilmesi üzerine çalışılmıştır. Yüzeylerin analizleri için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji saçınımlı x-ışını spektroskopisi (EDS) kullanılmıştır.
In this study, various pre-treatment processes before anodizing various alüminium alloys by using direct current sulphuric acid method are analyzed. Standart method, which is mostly used before the anodization is etching in sodium hydroxide and polishing in nitric acid takes a long time, so it is desired to decrease the pre-treatment time by trying other methods. The anodic oxide film, produced by the alternative current hot sulphuric acid and alternative current hot phosphoric acid anodizing processes, seems to end with a good surface finish for further direct current sulphuric acid anodization. Parameters for these processes are formed, and it is aimed to replace the standard pre-treatment process with hot alternative current anodizations. scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive x-ray spectrometry (EDS) analysis are performed to get an idea on the surface structures of anodized samples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Anodizasyon, Alternatif akım, Doğru akım, Önişlem, Sülfürik asit, Fosforik asit, Alüminyum, Anodization, Alternative current, Direct Current, Pre-treatment, Sulphuric acid, Phoshoric acid, aluminium
Alıntı