Zorlu Femtocell Konuşlanmaları İçin Uzaysal Sinyal Kaybı Kestirimi Tabanlı Aktarım  yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-10-22
Yazarlar
Mutlu, Tuğrul Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, femtocell tabanlı ağlarda gereksiz aktarım sayısını düşürmeye yönelik, mobil kullanıcıların sinyal kaybı raporlarını kullanarak yeni bir aktarım yönetim mekanizması tasarlanmıştır. Tasarlanan mekanizmada sinyal kaybı değerlerini uzaysal olarak kestirebilmek için semivariogram analizi yapan Ordinary Kriging yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntem iki kısımdan oluşmaktadır. İlk olarak yeni tanımlanan sinyal kaybı değişkeni hesaplanır ve sonrasında bu değer önceden tanımlanan eşik değeri ile kıyaslanarak aktarım kararı alınır. Yeni tanımlanan sinyal kaybı değişkeni mobil kullanıcının gelecekte bulunacağı noktaların sinyal kaybı değişkenine dayanmaktadır. Sayısal veriler önerilen yöntemin geleneksel yönteme göre gereksiz aktarım sayısı ve ping-pong aktarım oranı anlamında daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
In this study, a new path loss-based handover management mechanism is introduced in order to minimize the number of unnecessary handovers in femtocell-based networks by using path loss measurement reports from mobile stations. The proposed mechanism includes a spatial estimation of path loss step that depends on ordinary Kriging using Semivariogram Analysis. This method is composed of two parts. First calculate mobile station's newly defined path loss and then compare this value with the predefined threshold to make a handover decision. The newly defined path loss is calculated by considering the path loss of future locations which are the locations that the mobile station will most likely reach in the future. Numerical results demonstrate that the proposed handover scheme is superior to conventional handover scheme from the viewpoints of both unnecessary handover number and ping-pong handover rate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Aktarım, Femtocell, Kriging, Sinyal Kaybı, Handover, Femtocell, Kriging, Path Loss
Alıntı