Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Arabağlantılarının Benzetiminde Model İndirgeme Yöntemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yetkin, E. Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2003
Anahtar kelimeler
Bütünleşmiş devreler, Mikroelektronik, Elektronik devre tasarımı, Integrated circuits, Microelectronics, Electronic circuit design
Alıntı