1994 Northrıdge Depreminde Hasar Görmüş Van Nuys Binasının Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Pakyürek, Emre Kerem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada amaçlanan, deprem gibi çevrimsel yüklemelere maruz kalan betonarme bir elemanın davranısının ne kadar gerçekçi modellenebileceginin anlasılmaya çalısılmasıdır. Bu kapsamda 1994 Northridge depreminde kayıtları alınan 7 katlı Van Nuys Binası’nın gerçek yerdegistirme degerleri ile Idarc 2.0 dogrusal olmayan analiz programı tarafından betonarmenin çevrim sıkısması, rijitlik azalımı, dayanım azalımı özelliklerinin degisik oranlarda gözönüne alınmasıyla elde edilen teorik yerdegistirmeler arasındaki korelasyon incelenmistir. Betonarme yapı elemanlarının davranıs özellikleri ve betonarme elemanın davranısını temsil eden histeretik modellerden en çok tercih edilen bazı modeller, Van Nuys Binası’nın yapı sistemi ve Northridge depremi karakteristikleri hakkında bilgi verilmistir.
Evaluation of the structural behavior of reinforced-concrete elements subjected to cyclic loadings; such as earthquake loads is carried out in this study. Considering stiffness and strength degradation and pinching effects, calculations are performed for a 7-story RC building structure, namely Van Nuys Building, which had experienced moderate damage during the January 17, 1994 Northridge Earthquake. Theoretical basics of hysteretic relations are discussed in the chapters and the effects of the existence of shear force and axial force are investigated in details. Also practically applicable hysteretic relationships, structural system of Van Nuys Building and characteristics of Northridge earthquake are overviewed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Betonarme elemanın histretik davranışı, histeretik modeller, Northridge depremi, Van Nuys Binası, Idarc., Hysteretic behaviour of reinforced concrete, hysteretic models, Northridge earthquake, Van Nuys Building, Idarc
Alıntı