Boru Ve Kanallarda Isı Taşınım Katsayısının Arttırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sarı, Bekir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada çelik kazanlarda ısı taşınım katsayısının artırılması ile kazan ısıl veriminin artırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle değişik tip türbülatörler denenerek ve mevcut türbülatörler üzerinde dizayn girdileri değiştirilerek çeşitli deneyler yapılmıştır. Çelik kazanlarda ısı taşınımını arttırmak, dolayısıyla kazan ısı verimini arttırmak için kullanılacak parametrelerden biri olan kanallar içinde türbülanslı bir akış meydana getirmek amacıyla değişik formlarda ve mevcut türbülatörlerin parametreleri değiştirilerek deneyler yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda yapılan çeşitli modifikasyonların kazan ısıl verimi, erişilen baca gazı sıcaklığı ve yanma verimi açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Kazan dizayn parametrelerine göre en uygun sonuçları veren türbülatörler seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar Türk Demirdöküm Fabrikaları’nın ürünleri arasında bulunan çelik kazanlarda başarı ile uygulanmıştır.
In this study, increasing of thermal efficiency of steel boiler by increasing heat transfer coefficient is targetted. For this reason various tests were carried out using different kinds of turbulators and making desing input changes on the present turbulators. In order to have a turbulent flow at channels which are one of the parameters in order to insrease the heat transfer and therefore increase boiler thermal efficiency, various tests were carried out at dıfferent forms and changing the parameters of present turbulators. At the end of the study comparison of boiler thermal efficiency, chimney gas temperature and burning efficiency was done for each modification. Turbulators giving the best results according to the boiler design parameters were selected. The result were successfully used at the steel boilers produced in Türk Demirdöküm Factory.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Isı, Isı Taşınımı, Isı Taşınım Katsayısı, Türbülatör, Heat, Heat Transfer, Heat Transfer Coefficient, Turbulator
Alıntı