Birincil Çamurun Anaerobik Çürütülmesinde Farklı Kinetik Modellerin Karşılaştırılması

dc.contributor.advisor Öztürk, İzzet tr_TR
dc.contributor.author Gönüldinç, Serpil tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:32Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:32Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Atıksuların arıtımı sırasında oluşan çamurlar gerekli önlemler alınmadığı takdirde çok önemli çevre sorunlarına sebep olmaktadır ve yüksek katı muhtevası içeren arıtma çamurlarının uzaklaştırılması oldukça zor işlemleri gerektirmektedir. Başlıca çamur stabilizasyon yöntemlerinden biri olan havasız çamur çürütme prosesi bu alanda en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu çalışma, bir büyükşehir kentsel atıksu arıtma tesisi birincil yoğunlaştırma tankından alınan birincil çamurun inert KOİ değerinin ve anaerobik arıtma kinetiği sabitlerinin deneysel olarak belirlenmesini, bulunan değerlerin daha önce yapılmış olan kinetik modellere uygulanmasını kapsamaktadır. Birincil çamurun laboratuar ölçekli anaerobik çürütülmesi, mezofilik sıcaklık şartlarının sağlandığı bir sabit sıcaklık odasında yarı kesikli olarak çalışan farklı çamur bekletme sürelerine sahip model reaktörlerde gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 3 ayrı reaktörde gerçekleştirilen anaerobik parçalanma sonunda birincil çamur için inert KOİ değeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Deneysel çalışmalarla belirlenen birincil çamur konsantrasyonu ve daha önce yapılmış olan çalışmalarla belirlenmiş olan hidroliz kinetik katsayıları kararlı hal modeline her bir çürütücü için ayrı ayrı uygulanmış ve yorumlanmıştır. Kararlı hal modeli-stokiyometrik denklemleri kullanılarak her bir çürütücünün çıkış akımındaki amonyak konsantrasyonu, alkalinite ve karbondioksit kısmi basıncı da hesaplanmıştır. Buna ilave olarak, kararlı hal modeli tam ölçekli bir atıksu arıtma tesisinin çamur çürütücü reaktörüne uygulanmış ve çürütücü çıkış akımındaki alkalinite, gaz kompozisyonu, amonyak ve KOİ konsantrasyonlarının kinetik model ile hesaplanan konsantrasyonlar ile yaklaşık olarak eşit olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar, hidroliz kinetik denklemlerinin uygulanması sonucunda çamur bekletme süresinin artması ile KOİ giderim veriminin arttığını ve model ile tahmini olarak elde edilen KOİ giderim veriminin ve metan üretiminin tam ölçekli bir tesiste ölçülen verilerle karşılaştırıldığında birbiriyle uyumlu olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla yapılan çalışmalar sonunda bulunması hedeflenen kinetik katsayıların daha önce yapılmış olan çalışmalar sonucunda birincil çamur için belirlenmiş olan kinetik katsayılardan beligin derecede farklı olmayacağı sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Treatment sludges cause important environmental problems unless necessary precautions are taken. Disposal of treatment sludges with high solid content requires quite difficult operations. Anaerobic sludge digestion is the widely used method among the sludge stabilization processes. In this study, inert COD values and anaerobic treatment kinetic coefficients of the primary sludge taken from the primary thickener of a large municipal wastewater treatment plant were intended to be determined experimentally. The concentration values which were obtained during characterization of the primary sludge were applied to a steady state model developed by previous studies in the literature. The lab-scale anaerobic digestion of the primary sludge was performed in the reactors having different sludge retention times and operated as semi-continuous systems in a constant temperature room in which mesophilic conditions were supplied. In addition, inert COD value of the primary sludge was intended to be determined in anaerobic degradation process carried out in 3 different reactors. Primary sludge characteristics determined by experimental studies and hydrolysis kinetic coefficients derived from the previous studies were applied to the steady state model for each digester and the results were evaluated. Ammonia concentration, alkalinity generated and partial pressure of carbondioxide in the effluent of each digester were also calculated using the stoichiometric equations of the steady-state model. Besides, the steady state model was also applied to the values of the sludge digester of a full-scale wastewater treatment plant. Results indicated that the estimated alkalinity, gas composition, ammonia and COD concentrations in the effluent using the kinetic model were approximately equal to those of the digester values. The study showed that the COD removal efficiency increased as the sludge retention time increased by the application of hydrolysis kinetic equations to the primary sludge. The estimated COD removal and methane production using the model could well fit to the data measured in the digester of a full-scale wastewater treatment plant. Hence, it was concluded that the kinetic coefficients of the primary sludge to be found at the end of the experimental studies would not differ significantly from the kinetic coefficients obtained by previous studies. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/551
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Anaerobik çamur çürütme tr_TR
dc.subject inert KOİ tr_TR
dc.subject kinetik katsayılar tr_TR
dc.subject kararlı hal modeli tr_TR
dc.subject Anaerobic sludge digestion en_US
dc.subject inert COD en_US
dc.subject kinetic coefficients en_US
dc.subject steady-state model en_US
dc.title Birincil Çamurun Anaerobik Çürütülmesinde Farklı Kinetik Modellerin Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison Of Different Kinetic Models For Anaerobic Digestion Of Primary Sludge en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4160.pdf
Boyut:
2.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama