Gemi Filo Yönetiminde Operasyonel Risk Kontrolü İçin Bir Karar Verme Yaklaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-05-14
Yazarlar
Çiçek, Kadir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırma gemi filo yönetiminde operasyonel süreçlere yönelik risk analizi uygulamaları için bir karar verme yaklaşımı önermektedir. Önerilen karar verme yaklaşımı Uluslararası Emniyet Yönetimi (UEY) Kod gereksinimleri ile uyumlu bir yapıya sahiptir. Bu yaklaşım risk değerlendirmesi, operasyonel risk kontrolü, dokümantasyon onayı olmak üzere üç temel fonksiyonu yerine getirmektedir. Bulanık Mantık (BM) tabanlı Kanıtsal Sonuçlama Yaklaşımı’nın (KSY) Hata Ağacı Analizi(HAA) ile bütünleştirilerek, gemi operasyonel risklerine karsı duyarlı ve etkin çözüm üretebilen bir model ortaya konmuştur. Önerilen modele kullanıcı ara yüzü geliştirilerek bir gemi işletmeciliği şirketinde saha uygulaması başarı ile gerçekleştirilmiştir. Önerilen modelin yazılım tabanlı geliştirilerek kullanımının yaygınlaşması halinde, denizcilik endüstrisindeki operasyonel risk profillerinin belirginleştirilmesi çalışmalarına katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.
This research proposes a decision making approach to operational processes oriented risk analysis applications for ship fleet management. The proposed decision-making approach has a compliant structure with International Safety Management (ISM) Code requirements. This approach executes three main functions including risk assessment, operational risk control, and documentation approval. Within the approach, a model, which is responsive to ship operational risk and can produce an effective solution, has been revealed with the integration of Fuzzy based Evidential Reasoning Approach (ERA) and Fault Tree Analysis (FTA). Application of the proposed model has been implemented successfully in a ship management company with developing user interface. In the case of development of proposed model in software based and widespread usage of software-based model, it is expected to provide contributions to the concretization of operational risk profiles.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Gemi operasyon yönetimi, Gemi risk yönetimi, Karar verme, Ship operation management, Ship risk management, Decision making
Alıntı