Amorf Silika Seramiklerin Andaluzit Katkısıyla Sinterlenme Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-08
Yazarlar
Ateşer, Hamit Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; andaluzit katkılı amorf silika seramiklerin sinterleme koşulları, mekanik, termal özellikler ve mikro yapı yönünden incelenmiştir. Değişik sıcaklık ve değişik sürelerde sinterlenen farklı andaluzit bileşimlerine sahip amorf silika numunelerinde XRD, üç nokta eğme, yoğunluk, dilatometre ve mikro yapı analizleri yapılmış sonuçlar yorumlanmıştır. Özellikle amorf silikanın üstün termal özelliklerini kaybetmemesi için gerekli olan kristobalitin oluşmamasının hangi şartlarda mümkün olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
In this study, sintering conditions of amorphous silica with andalusite as an additive have been investigated by mechanical, thermal properties and micro structure aspects. Samples with several andalusite percentages has been prepared and sintered at several sintering temperature with several holding times at these temperatures. XRD, mean fracture strength, dilatometer, density and micro-structure analyses have been realized and the results have been discussed. Especially sintering condition of amorphous silica without cristoballite formation for not losing its excellent thermal properties has been concluded.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Amorf silika, andaluzit, katı faz sinterlemesi, Amorphous silica, Andalusite, Solid phase sintering
Alıntı