Sıvı İnsan Atıklarında Üre Hidrolizine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

dc.contributor.advisor Tünay, Olcay tr_TR
dc.contributor.author Topçuoğlu, Selin tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:32Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:32Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Günümüzde evsel atıksuların arıtımında en önemli sorun nutrient giderimidir. Biyolojik yöntemler ile nutrient giderilmesi hem maliyeti arttırmakta, hem de geri kazanımı güçleştirmekte veya imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle insan atıklarının kaynakta ayrı toplanması önem kazanmıştır. İnsan idrarı ayrı bir akım halinde toplandığında, kalan atıkların arıtımı da kolaylaşmakta , idrar akımında ise geri kazanma mümkün hale gelmektedir. Evsel atıksularda, toplam azot yükünün %80’i ve toplam fosfat yükünün ise %60’inin idrardan geldiği düşünülecek olursa idrarın çok önemli miktarda nütrient içeriği olduğu görülmektedir. İdrar içinde bulunan üre, üreaz enzimi ile hidroliz olmakta, karbamat ve amonyum iyonu formuna dönüşmektedir. Hidroliz boyunca amonyağın açığa çıkması ile pH yükselmektedir. tr_TR
dc.description.abstract One of the incentives for the segregation of human waste is nutrient recovery. Segregated human urine which is also termed anthropogenic nutrient solution (ANS) is rich in terms of nitrogen and phosphorus. Segregation of ANS makes the remaining household wastewater easy-to-treat, avoiding the expensive and complex systems of nitrogen and phosphorus treatment. ANS contains more than 70 % of nitrogen of the total human waste. Practically the whole nitrogen is in the form of urea which is converted into ammonia in the sewer and retention tanks by biologically mediated hydrolysis. ANS contains % 80 of totol nitrogen and % 60 of totol phosphorus of the domestic waste water. The enzyme urease catalyzes the hydrolysis of urea. The products of the reaction are ammonia and carbamate, the latter spontaneously decomposeing to ammonia and carbonic acid. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/556
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Üre Hidrolizi tr_TR
dc.subject Üre tr_TR
dc.subject Üreaz tr_TR
dc.subject Ure Hydrolysis en_US
dc.subject Urea en_US
dc.subject Urease en_US
dc.title Sıvı İnsan Atıklarında Üre Hidrolizine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Factors Effecting Urea Hydrolysis In Antropogenic Nutrient Solution en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4784.pdf
Boyut:
433.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama