Güvenli Çoğa Gönderimde Anahtar Ağaçları Kullanılarak Anahtar Yönetimi

dc.contributor.advisor Örencik, Bülent tr_TR
dc.contributor.author Yüksel, Sibel tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Computer Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:59:45Z
dc.date.available 2015-04-07T13:59:45Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, çoğa gönderim iletişimini güvenli hale getirmek için anahtar ağaç graflarından yararlanan yeniden anahtar tahsisi stratejileri incelenmiştir. Anahtar graflarının özel bir çeşidi olan anahtar ağaçları için, bir ayrılma/katılma sonrasında yeniden anahtar tahsisi mesajlarını güvenli olarak dağıtmak için üç strateji tanıtılmış ve güvenli gruptan ayrılma ve katılma için protokoller tanımlanmıştır. Bu üç yeniden anahtar tahsisi yöntemi; Kullanıcı-Odaklı Yeniden Anahtar Tahsisi, Anahtar-Odaklı Yeniden Anahtar Tahsisi ve Grup-Odaklı Yeniden Anahtar Tahsisi’dir. Yeniden anahtar tahsisi stratejileri ve katılma/ayrılma protokolleri bir benzetim yazılımında uygulanmıştır. Benzetim sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar, sunucu tarafında Grup-Odaklı Yeniden Anahtar Tahsisinin; istemci tarafında ise, Kullanıcı-Odaklı Yeniden Anahtar Tahsisinin en iyi başarımı sağladığını göstermiştir. Diğer yandan üç yeniden anahtar tahsisi stratejisinden hangisi kullanılırsa kullanılsın bu çalışmada tanıtılan metodun, sık katılma ve ayrılmaların olduğu oldukça büyük gruplar için ölçeklenebilir olduğu görülmüştür. Benzetim yazılımına ek olarak, bu yeniden anahtar tahsisi stratejilerinin uygulandığı, “Çoğa Gönderim Anahtar Yönetimi Uygulaması” adı verilen bir demo prototip yazılımı da geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis study, rekeying strategies that make use of key tree graphs for securing multicast communication are examined. For a special kind of key graphs called “Key Trees”, three strategies for securely distributing rekey messages after a join/leave are presented and protocols for joining and leaving a secure group are specified. These three rekeying strategies are User-Oriented Rekeying, Key-Oriented Rekeying and Group-Oriented Rekeying. The rekeying strategies and join/leave protocols are implemented in a simulation software. Simulation results are presented. These results shows that on the server site, Group-Oriented Rekeying; on the client side, User-Oriented Rekeying provides the best performance. On the other hand, the method presented in this thesis, using any of these three rekeying strategies, are scalable to large groups with frequent joins and leaves. In addition to the simulation software, a demo prototype software called “Multicast Key Management Application” was developed with implementation of these rekeying strategies. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/452
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Grup Anahtar Yönetimi tr_TR
dc.subject Çoğa Gönderim tr_TR
dc.subject Anahtar Grafları tr_TR
dc.subject Group Key Management en_US
dc.subject Multicast en_US
dc.subject Key Graphs en_US
dc.title Güvenli Çoğa Gönderimde Anahtar Ağaçları Kullanılarak Anahtar Yönetimi tr_TR
dc.title.alternative Secure Multicast Using Key Tree Graphs For Key Management en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2143.pdf
Boyut:
3.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama