Elektrik Güç Sisteminin Ayrıntılı Modeli İle Geçici Kararlılık Çözümlemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Evrenosoğlu, Yaman Cansın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, elektrik güç sistemlerinde geçici karalılık probleminin çözümlenmesine neden gerek duyulduğu ve çözümlemenin nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Elektrik güç sisteminin klasik ve ayrıntılı modelleri ayrı ayrı ele alınmış ve her iki model için de IEEE’nin örnek 3 generatörlü 9 baralı sistemi üzerinde geçici kararlılık çözümlemesi yapılmıştır. Klasik modelin yetersizliği nedeniyle ayrıntılı model üzerinde durulmuştur. Ayrıntılı model kullanılarak elde edilen sistemin çözümünde cebrik hale dönüştürülen diferansiyel denklemler ile doğrusal olmayan cebrik denklem sisteminin beraber çözümünde kullanılan Newton-Raphson yönteminde ortaya çıkan doğrusal denklem sisteminin çözümü için yinelemeli çözüm tekniklerinin kullanılabilirliği incelenmiştir. Çözümleme sonuçları generatör açılarını ve açı farklarını içeren grafikler olarak ilgili bölümlerinin sonlarına eklenmiştir. Çözümleme için gerekli olan progrmlar MATLAB ile yazılmıştır.
This work is about why the problem of Power System Transient Stability Analysis is important and how it is done. Both classical and detailed models of power system are explained separately and the transient stability analysis of the classical 3 generator 9 bus system of IEEE is done for both models. The general classical model is usually inefficient. Thus, in this thesis the detailed model of the power system is used. The Newton-Raphson method is used for the solution of the algebraized differential equations and the nonlinear algebraic equations simultaneously. At the each iteration of the Newton’s method, the usability of the iterative methods for the solution of the equations of linear system are investigated. The results of the analysis are appended to the end of the relevant chapters. The transient stability programs are written in MATLAB.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
kararlılık, yinelemeli yöntemler, elektrik güç sistemi, Transient stability, iterative methods, power system
Alıntı