Mpc8260ads Geliştirme Kartı Üzerinde İşletim Sistemi Kurulumu Ve Örnek Ağ Uygulamaları Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ulusoy, İbrahim Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
MPC8260ADS, MPC8260 çok yönlü işlemcisini barındıran bir uygulama geliştirme kartıdır. MPC8260, telekomünikasyon ve ağ cihazları pazarı için tasarlanmış çok amaçlı tümleşik bir işlemcidir. İşlemci, içerisinde yüksek performanslı bir Power PC RISC işlemciyi ve RISC komünikasyon işlemcisinin de içinde bulunduğu komünikasyon modülünü içerir. Bu çalışmada MPC8260ADS’nin temel çalışma prensipleri araştırıldıktan sonra kart pratikte işlevsel bir konuma getirilmiştir. Kart işletim sistemi kullanılmadan iki Ethernet kapısı arasında paket iletimi yapacak şekilde programlanmıştır. Daha karmaşık uygulamaların çalıştırılabilmesi için daha önce geliştirilen uygulamadan edinilen tecrübe ile MPC8260ADS üzerine Linux işletim sistemi yüklenmiştir. Açık kodlu çeşitli ağ yazılımlarının yardımıyla MPC8260ADS farklı ağ görevlerini yerine getirebilecek bir konuma getirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda NAT, DHCP, SSH sunucuları, Ethernet köprüsü, IP yönlendiricisi ve servis kalitesi düzenleyicisi görevleri MPC8260ADS tarafından örnek uygulamalar içerisinde yerine getirilmiştir.
MPC8260ADS is a network application development board which includes the MPC8260 versatile communications processor. The MPC8260 is an advanced integrated communications processor designed for the telecommunications and networking markets. MPC8260 integrates two main components, the embedded PowerPC core and the Communications Processor Module (CPM). In this study the working principles of the MPC8260ADS is documented and board made functional in practical. Board is first programmed in order to forward packets between two Ethernet ports without using an operating system. Then in order to develop more complicated applications, Linux operating system is installed on the MPC8260ADS with the experienced gained from the forwarding application previously developed. By using open source network related applications MPC8260ADS is set up in order to handle different networking tasks. At the end of this study NAT, DHCP, SSH servers, Ethernet bridge, IP router and quality of service manager tasks are handled by MPC8260ADS board in the sample applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
MPC8260ADS, PowerPC, Servis Kalitesi, Ethernet, Ağ Uygulamaları, MPC8260ADS, PowerPC, QoS, Ethernet, Network Applications
Alıntı