Çapak Boyutlarının Ön Dövme İşlemine Etkisinin Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başoğlu, Tahsin Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çapak boyutlarının sıcak dövmede ön dövme üzerine etkisi sonlu eleman metodu kullanılarak incelenmiştir. Sıcak dövme işleminin temelleri hakkında bilgi verilerek ön dövme işleminin gerekliliği örnek ürün çalışmaları ile ispatlanmıştır. Bu çalışmada sonlu eleman metodunu kullanan MSC-Superform ve MSC-Superforge programları kullanılmıştır. Örnek ürün çalışmasında bir poyra dövme parçasının hem gerçek imalatı hem de sonlu elemanlar metodu ile yapılan analizi incelenmiştir. Kullanılan sonlu eleman programları hakkında bilgi verilerek bu programlarda kullanılan parametrelerin seçiminin nasıl yapıldığı gösterilmiştir. Sonuç olarak ön dövme tasarımları yapılırken seçilecek olan çapak parametrelerinin ön dövmede kalıp ve parça üzerindeki etkileri anlatılarak tasarımcılara bir başlama noktası sunulmuştur.
In this study the effects of the flash parameters to the pre forging is investigated by using finite element method. Fundamentals of the hot forging process are described and necessity of the pre forging stage of the process is proved with case study. In the case study one forging part hub is investigated by real forging process and finite element analysis. Two FEM program, MSC-Superform and MSC-Superforge programs are used in this study. Used programs are explained briefly and parameters chosen in these programs are given. As a result, while designing pre-forge stage there is a starting point is given for designer by giving the relationships of the flash parameters with pre-forge die and piece.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Çapak Parametreleri, Ön Dövme, Sonlu Eleman Metodu, Flash Parameters, Pre-Forge Stage, Finite Element Analysis
Alıntı