Oran Kontrol Yapılarının İncelenmesi Ve Envanter Kontrol Sistemlerine Uygulanması

dc.contributor.advisor Güzelkaya, Müjde tr_TR
dc.contributor.author Üzümcü, Ceyhun Erhan tr_TR
dc.contributor.department Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Control and Otomation Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 11.06.2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-15T17:04:57Z
dc.date.available 2015-06-15T17:04:57Z
dc.date.issued 16.06.2009 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada süreç kontrol sistemlerinde sıklıkla kullanılan oran kontrol yapıları incelenmiştir. Oran kontrol sistemlerinin amacı süreç çıkış değişkenlerinin arasındaki oranı referans değer değiştirilse veya bir yük bozucusu oluşsa bile istenen oranda sabit tutmaktır. Bu amaç doğrultusunda önerilen tüm oran kontrol yapılarının benzetimleri yapılmış ve seçilen performans kriteri çerçevesinde benzetimlerin performansları karşılaştırılmıştır. Günümüz rekabetçi ve kırılgan piyasa koşulları altında firmalar stok seviyesini minimum tutmak ve depolama giderlerini azaltmak istemekte bunun yanında da satışların mevsimsel artışı veya azalması gibi durumlara karşı da üretim ve envanter seviyelerini kontrol etmek istemektedirler. Towill’ın ortaya çıkardığı envanter ve sipariş tabanlı üretim kontrol sistemleri ailesinin üç modeli incelenmiştir. Envanter ve sipariş tabanlı üretim kontrol sistemleri için farklı tiplerde kontrolör tasarlanmıştır. Son bölümde incelenen oran kontrol yapılarından performansı en yüksek olan çapraz birleştirilmiş oran kontrol yapısı tasarlanan farklı tiplerdeki kontrolörler için genelleştirilmiş ve envanter ve sipariş tabanlı üretim kontrol sistemlerine uygulanmıştır. Böylece satışları birbirine bağımlı ürünlerin stok seviyelerinin birlikte tutulması sağlanmış olur. Ayrıca bir ürünün yapımında belli oranlarda kullanılan ara ürün ve yarı mamüllerin de stok seviyelerinin etkin bir şekilde tutulması sağlanır. tr_TR
dc.description.abstract In this study ratio control structures which are commonly used in process control, is studied. The aim of a ratio control system is to keep the ratio of the system output variables at desired value. For achieving the aim all of the methods are researched. Their simulations is done and by respect to a performance criteria their performances are compared.Today most of firm want to minimize the stock level because of the stock prices and they also want to control production and inevntory levels against the seasonal effect of increase or decrease of prices. In the thesis, the second aim is to review of inventory and order based production and control systems family. For simlicity in designing the controllers , system is modelled to first order with lag time model. In the last stage the best method which is called cross coupled ratio control system, is applied to inventory and order based prudoction and control system and it is generialized for different type of controllers. The aim of this application is to balance and control the inventory level of goods, which are sold respect to each other as beer and chips or wine and cheese. Also the application can be used for the semi-finished goods which are used for producing the main goods as wheel and rim in automative industry or rims and lenses for producing a glass. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5266
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Envanter Kontrol Sistemleri tr_TR
dc.subject Oran Kontrol Yapıları tr_TR
dc.subject Inventory Control en_US
dc.subject Ratio Control en_US
dc.title Oran Kontrol Yapılarının İncelenmesi Ve Envanter Kontrol Sistemlerine Uygulanması tr_TR
dc.title.alternative Studying Of Ratio Control Structures And Using In Inventory Control Systems en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9377.pdf
Boyut:
779.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama