Enerji iletim hatlarında yorulma olayları

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
İnanç, Nihat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
"Enerji iletim Hatlarında Yorulma Olaylara" adı altında hasırlanan bu tez çalışması, elektrik enerjisinin hava hatlarıyla iletimi esnasında yorulmadan kaynaklanan arızalar ve bu arızaların giderilmesi ile ilgilidir. Malzemenin ömrünü etkileyen temel etkenlerden olan "Yorulma Olayı", metalurjik açıdan yorumlanarak, yorulma ömrünü etkileyen faktörler açıklanmıştır. Enerji iletim hatlarının temel elemanı olan iletkenler incelenmiş ve bu malzemelerin seçiminde gözönünde tutulması gereken unsurlara değinilmiştir. Tezde üzerinde en çok durulan konu, enerji iletim hatlarını etkileyen kuvvetler olmuştur, özellikle sıcaklık değişiminin ve gerilmenin yorulmaya etkisi genişçe işlenmiştir. Bu konudaki deney sonuçları ekte verilmiş tir. Ayıcıca, enerji iletim hatlarında yorulma olayına marus kalan kısımların yapısı incelenmiş ve Türkiye şartlarında alüminyum-çelik iletkenler için, yorulma etkisi altında iletkenin dayanma yükü belirlenmiştir. Giriş bölümünde T.E.K. K.E.A. Şebeke Müdürlüğün den elde edilen istatistikler verilmiştir. Ek'te ise Rabak tarafından yapılan yorulma deneyi ne ait sonuçlar verilmiştir.
"Enerji iletim Hatlarında Yorulma Olaylara" adı altında hasırlanan bu tez çalışması, elektrik enerjisinin hava hatlarıyla iletimi esnasında yorulmadan kaynaklanan arızalar ve bu arızaların giderilmesi ile ilgilidir. Malzemenin ömrünü etkileyen temel etkenlerden olan "Yorulma Olayı", metalurjik açıdan yorumlanarak, yorulma ömrünü etkileyen faktörler açıklanmıştır. Enerji iletim hatlarının temel elemanı olan iletkenler incelenmiş ve bu malzemelerin seçiminde gözönünde tutulması gereken unsurlara değinilmiştir. Tezde üzerinde en çok durulan konu, enerji iletim hatlarını etkileyen kuvvetler olmuştur, özellikle sıcaklık değişiminin ve gerilmenin yorulmaya etkisi genişçe işlenmiştir. Bu konudaki deney sonuçları ekte verilmiş tir. Ayıcıca, enerji iletim hatlarında yorulma olayına marus kalan kısımların yapısı incelenmiş ve Türkiye şartlarında alüminyum-çelik iletkenler için, yorulma etkisi altında iletkenin dayanma yükü belirlenmiştir. Giriş bölümünde T.E.K. K.E.A. Şebeke Müdürlüğün den elde edilen istatistikler verilmiştir. Ek'te ise Rabak tarafından yapılan yorulma deneyi ne ait sonuçlar verilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1992
Anahtar kelimeler
Enerji iletim hatları, Yorulma, Energy transmission lines, Fatigue
Alıntı