Kobalt İlavesi İle 18 Karat Kırmızı Altın Alaşımlarının Tane Küçültmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tunçoku, Kutulmuş İsa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Altın alaşımlarının tane boyutu,yüzey pürüzlülüğü, iç yüzey gaz porozitesi, sertlik gibi özellikleri sadece termal ve mekaniksel uygulamalara değil ,aynı zamanda alaşım elementlerinin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda, döküm yöntemleriyle üretilen altın mücevherlerinde tane küçültmesi daha fazla öneme sahiptir. Küçük taneli dökülebilen altın alaşımlarının, parlatmada kolaylık sağlaması, gelişmiş gerilim özellikleri, haddeleme işleminde çatlak oluşumuna daha az duyarlı olmaları, iyi bilinen özellikleridir. 18 karat alaşımları üzerindeki genel katkı elementlerinin etkileri üzerine yapılan bu araştırma göstermiştir ki kobalt ilavesi döküm yüzeylerinin daha fazla ıslanmasını sağlar. Yüzey pürüzlülüğü katkısız alaşımlardan daha azdır. İç yüzey gaz porozitesi, söz konusu ergimiş alaşım ve pota malzemesi reaksiyonu sonucu olarakoluştukları açıklanmiştır.Bu çalışmada sıkça kullanılan bir katkı olan kobaltın standart 18 karat kırmızı altın alaşımına olan etkileri, mücevher dökümü ile uğraşanların ilgilendikleri özellikleri incelenmiştir. Bu özellikler tane boyutu, yüzey pürüzlülüğü, iç yüzey gaz porozitesi ve sertlik özelliklerinden oluşmaktadır.
The properties of gold alloys such as grain size roughness, sub-surface, gas porosity, hardness, etc. , depend on not only the thermal , mechanical treatments but also the presence of alloying elements. Recently, the grain refinement has more attention in the production of cast gold jewellery. From the fine-grained as-cast gold alloys, achieving many advantages such as easily polishing, improved tensile properties, far less tendency to crack during rolling, is well known issue.In the present investigation on the effect of common additivies on the casting properties of 18 carat alloy, showed that cobalt addition provide wetting of the investment, and improved surface roughness over unmodified alloys. The sub-surface gas porosity has been explained as spoiling of the casting surfaces through reactions of the melt with the material of the crıucible. In the present work, the effects of commanly used additive, cobalt to typical 18 carat red casting alloys have been investigated,in term of properties of interest to the jewellry caster. Included among the properties studied were grain size, surface roughness, sub-surface gas porosity, and hardness.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kobalt, Katkı, Altın, Tane-boyutu, Cobalt, Addition, Gold, Grain-size
Alıntı