Musics Of Harşit Valley, Northeastern Turkey

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Özkul, Mustafa Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This dissertation focuses on the musical change of Harşit Valley since 1950. Harşit Valley is situated in Northeastern Turkey and is divided by two cities: Giresun and Gümüşhane. The main sources of income had been agriculture and husbandry, but this economy went through a rapid change in the last eighty years. The main question of the dissertation is in what ways this rapid socio-economic change affected Chepni music in the last eighty years. In addition, I searched how they have reacted to these changes. I summarized my main questions and methods that I will use in the first chapter. In the second chapter, I focused on the history of Chepnies and the Harşit Valley. Chepnies are a Turkic clan who came from Central Asia. They invaded the valley in the 13th century and interacted with the local culture which were Kipchaks, Georgians and Pontic Greeks. Chepnies were Alevi and their music was important for both their sacred and secular life. I also gave information about instruments and musics of the Valley as well as differences between shore and inland musical styles.
tezin konusu, Harşit vadisinde 1950 yılından itibaren değişen sosyo-ekonomik yapıya paralel olarak değişim geçiren müzik geleneklerinin incelenmesidir. Harşit vadisi adını Gümüşhane'nin Torul ilçesi ile Giresun'un Tirebolu ilçeleri arasında akan yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki Harşit nehrinden alır. Nehrin yolu üzerinde dört ilçe ve yaklaşık 300 köy bulunmaktadır. Bölge insanı olan Çepniler yakın zamana dek hayvancılık ve tarımla uğraşırlardı. Tarım arazilerinin küçülmesi, hayvancılığın zorlaşması, fındığın eskisi kadar para etmemesi gibi sebeplerden dolayı Çepniler büyükşehirlere veya bölgedeki ilçe merkezlerine göç etmişlerdir. Bu göç ve yarattığı sosyo-ekonomik değişimin müziğe etkisi alan araştırması, kişisel görüşmeler ve ilgili literatür çerçevesinde bu tezde incelenecektir. Tezin ilk bölümü, değişimin yorumlanmasında kullanılacak bakış açılarını tanıtmaya ayrılmıştır. Sosyo-ekonomik yapıdaki değişimlerin kültürleri etkilediği başka araştırmacılar tarafından da gösterilmiştir. Örneğin, ekonomileri tarıma dayalı çoğu toplumda hasat festivali benzeri şenlikler görülür. Bu şenliklerin hasat sonrası oluşan fazla ürün ve fazla zamanın kutlanması olduğu ileri sürülebilir. İş ve oyun, din ve günlük yaşam, çalışma ve boş vakit birbirlerinden henüz ayrılmamıştır.
Açıklama
Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Secular music, Ethnic music, Ethnomusicology, Populer music, Müzik, Din dışı müzik, Etnik müzik, Etnomüzikoloji, Popüler müzik
Alıntı