Yara Örtüsü Amaçlı Poliüretan Filmlerin Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Özkaynak, Mert Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yara örtüsü amaciyla yaygin olarak kullanilan poliüretan membranlar oksijen ve karbondioksit geçisine olanak veren, buna karsin sivi geçirmeyen malzemelerdir. Günümüzde diger birçok polimerler gibi poliüretanlar da petrol kökenli bilesenlerden üretilmektedir. Bu çalismann amaci, petrol kökenli bilesenlere alternatif olabilecek yenilenebilir dogal kaynakli bazli bilesenlerden yara örtüsü olarak kullanilacak esnek poliüretan filmlerin üretilmesidir. Yeni üretilecek polimerlerin biyolojik kaynaklardan üretilmesi nedeniyle, biyouyumluluklarinin literatürdeki polimerlerden daha iyi olabilecegi öngörülmektedir. Çalismada yapisal (alifatik veya aromatik) özelliklerin ve bilesen oranlarinin, polimerlerin özelliklerine etkisini arastirmak amaciyla trigliserid yapida farkli oranlarda hexametilendiizosiyanat (HMDI) ve/veya metilendifenildiizosiyanat (MDI) kullanilmistir. Polimerlerin yapisal karakterizasyonunun yanisira, film özellikleri, gaz geçirgenlikleri, mekanik özellikleri belirlenmistir.
Polyurethane materials have been widely used in many areas due to the wide range of properties and processing technologies. Polyurethane membranes has a great importance in wound dressing applications. The use of advanced wound dressings helps to keep a moist environment, remove exudate and necrotic tissues, keep temperature constant, allow oxygen permeability, and impede the liquid transition. Polyurethane membranes are the reaction products of organic isocyanates, high molecular weight polyols and low moleclar chain extenders. The components of the polyurethanes are mostly based on petroleum. In this study we produced polyurethane films based on renewable sources which will be an alternative for the polyurethane films based on petroleum. In order to study the effect of structure and ratio of the isocyanate components on the polymer properties hexametilen diisocyanate (HMDI) and diphenylmethane diisocyanate (MDI) were used in the trigliserid structure. In addition to structural properties, the film properties, gas permeability, and mechanical properties of the polymers were investigated. The new polyurethane films were expected to have better biocompatibility properties. The polyurethane films produced in this study were in a competent agreement with the examples given in the literature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
poliüretan membranlari, yara bandi, keten yağı, polyurethane membranes, wound dressing, linseed oil
Alıntı