Aspergillus İzolatlarının Tanısı, Mikotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi, Sıcaklık Ve Sürenin İncirde Aflatoksin Ve Siklopiazonik Asit Oluşumuna Etkisi

dc.contributor.advisor Heperkan, Dilek tr_TR
dc.contributor.author Oktay, Hatice İmge tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-11-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-09T08:12:21Z
dc.date.available 2015-10-09T08:12:21Z
dc.date.issued 2013-03-24 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kurutma döneminde toplanan kuru incir örneklerinden izole edilmiş Aspergillus section Flavi üyelerinin PZR kullanılarak moleküler yöntemle identifikasyonu yapılmış ve izolatların in vitro koşullarda aflatoksin (AF), siklopiazonik asit (CPA) ve β-nitropropionik asit (BNP) oluşturma özellikleri belirlenmiştir. İkinci aşamada ise besiyerinde toksin üretme özelliklerine göre seçilen 5 adet izolat incire aşılanarak aflatoksin ve siklopiazonik asit üretimlerine sıcaklık ve sürenin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kuru incirden izole edilmiş 57 adet küf izolatının moleküler yöntemle tanımlanması ITS 1-5.8S-ITS 2 bölgesine spesifik primerler dizayn edilerek Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile yapılmıştır. Türlerin identifikasyonu 18S rDNA bölgesine ait sekans sonuçlarının BLAST’da bilinen ribozamal sekanslar ile karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Küf izolatlarının 51’i Aspergillus flavus, 5’i Aspergillus parasiticus ve 1’i ise Aspergillus tamarii olarak tanımlanmıştır. İdentifikasyonda kullanılan ITS bölgesinin hedef alındığı moleküler yöntem 3 türü birbirinden ayırmada başarılı olmuştur. 57 adet izolatın AF, CPA ve BNP oluşturma özellikleri in vitro olarak besiyerinde incelenmiştir. İzolatların büyük oranda ve yüksek toksijenik özellikte olduğu belirlenmiştir. İncir aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere in vitro AF ve CPA oluşturma özelliklerine göre 2 adet A. flavus, 2 adet A. parasiticus ve 1 adet A. tamarii izolatı seçilmiştir. İncirde AF ve CPA üretimine sıcaklık ve sürenin etkisinin istatistikî olarak çok önemli olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, identification of Aspergillus section Flavi members by using PCR isolated from dried figs and determination of in vitro Aflatoxin (AF), cyclopiazonic acid (CPA) and β-nitropropionic acid (BNP) production capacity of the isolates were aimed. Regarding mycotoxigenic properties 5 different isolates were selected for studying effects of temperature and time on the aflatoxin and cyclopiazonic acid formation in figs. Molecular identification of 57 isolates from dried figs was conducted with designing specific primers for the ITS 1-5.8S-ITS 2 rDNA region using PCR. Identification of species was determined by comparing the result of sequences which belongs to partial 18S rDNA of the sequences with known ribosomal sequences using Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Out of a total 57 fungal isolates 5 of them identified as A. parasiticus, 1 of them identified as A. tamarii and 51 of them identified as A. flavus. ITS 1-ITS 2 target region for molecular identification is suitable for discrimination of three species. In vitro AF, CPA and BNP production properties of 57 isolates were studied on media and high percentages of the isolates were determined highly toxigenic. For the fig inoculation studies 2 A. flavus, 2 A. parasiticus and 1 A. tamarii isolates were selected according to in vitro AF and CPA production properties. Regarding temperature and time effects on both aflatoxin and cyclopiazonic acid production of the isolates in figs were significantly important. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9607
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aspergillus tr_TR
dc.subject PZR tr_TR
dc.subject incir tr_TR
dc.subject aflatoksin tr_TR
dc.subject siklopiazonik asit tr_TR
dc.subject Aspergillus en_US
dc.subject PCR en_US
dc.subject fig en_US
dc.subject aflatoxin en_US
dc.subject cyclopiazonic acid en_US
dc.title Aspergillus İzolatlarının Tanısı, Mikotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi, Sıcaklık Ve Sürenin İncirde Aflatoksin Ve Siklopiazonik Asit Oluşumuna Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Identification Of Aspergillus Isolates, Determination Of Mycotoxigenic Properties, Effects Of Temperature And Time On Aflatoxin And Cyclopiazonic Acid Formation In Figs en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11152.pdf
Boyut:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama