Salavatlı Jeotermal Santralinin Ekserji Analizi

dc.contributor.advisor Bayülken, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Durmuş, Tamer tr_TR
dc.contributor.authorID 181672 tr_TR
dc.contributor.department Yenilebilir Enerji tr_TR
dc.contributor.department Renewable Energy en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T13:54:11Z
dc.date.available 2017-01-27T13:54:11Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ?binary? çevrim santrallerinden kısaca bahsedilmiş, var olan donanımlar tanıtılmış; sistemin ve ekipmanlarının Termodinamiğin Birinci ve İkinci yasalarına göre enerji ve ekserji hesaplama denklemleri gösterilmiştir. Aydın Salavatlı Binary Jeotermal Santrali tanıtılmış, sahanın özellikleri ve santralin akış özellikleri ve donanımları hakkında bilgi verilmiştir. Ekserji analizinin amacı jeotermal güç santralini tanımlamak ve ekserji kayıplarını hesaplamaktır. Böylece kayıpların nerelerde yoğunlaştığı saptanarak performans artırımı yapılabilmektir. Aydın Salavatlı Jeotermal Santraline giren sıcak jeotermal akışkan ve organik akışkanın çevrim içi donanımlarındaki termodinamik denklemlerden ekserji hesaplanması yapılmıştır. Yine santrale giren sıcak jeotermal akışkan, reenjeksiyona giden akışkan ve donanımdaki enerji kayıplarının da hesaplaması yapılmıştır. Bu çalışmada, santrale giren ekserji miktarının büyük kısmının santralde kaybolduğu geriye kalan kısmın enerjiye dönüştüğü ve enerjiye dönüşen kısmın bir miktarı da çevrimdeki pompa ve soğutma kulelerinde parasitik güç olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Santralin ekserjetik verimliliği de n-pentan Rankine çevrimine ekserjisinden ve santrale giren jeotermal akışkanın ekserjisinden hesaplanmıştır. Ekserji kayıplarının nedenleri, santralin içindeki buharlaştırıcı-ön ısıtıcı kayıpları, türbin pompa kayıpları jeotermal akışkanın reenjeksiyonu ve n-pentan ekserjisinin soğutma kulesindeki kayıpları içermektedir. Son olarak santral analizinden en fazla güç kaybının olduğu donanım soğutma kuleleri olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar sözcük: Salavatlı Jeotermal Santrali, Binary Çevrim, Ekserji, Ekserjetik Verim. tr_TR
dc.description.abstract In this study, binary cycle power plants? properties are stated, the existing equipments are introduced. While examining the energy and exergy characteristics, The First and Second Law of Thermodynamics are applied. The Aydın Salavatlı Binary Geothermal Power Plant is presented; information about the properties of the field, flow characteristics of the power plant and properties the equipments of the plant is given. The purpose of the exergy analysis is to describe the geothermal power plant and to estimate the exergy losses. Therefore performance enhancement is feasible via determining the areas of which the losses are great. The exergy of the hot geothermal fluid entering The Aydın Salavatlı Power Plant and the exergy of the organic fluid used in the cycle are derived from the thermodynamic solutions. The given solutions also contain the energy losses on the hot geothermal fluid entering the power plant and the energy losses on the re-injected fluid and their equipments. In the study, it is proven that the major part of the exergy entering the plant gets lost, the remaining part is converted to energy, and some portion of this remaining part is used as parasitic power in the pumps and cooling tower?s fans. The exergetic efficiency of the plant is calculated by the exergy of the n-pentane in the Rankine cycle and by the entering geothermal fluid. The main reasons of exergy loss are the losses in the vaporizer and preheater in the power plant, the loss in the turbine pumps, the re-injection of the geothermal fluid and the loss of the n-pentane exergy in the cooling tower. Finally; from the exergy analysis in the power plant, it was found from the calculations that the highest amount of power loss occurs in the cooling tower. Key Word: Salavatlı Geothermal Power Plant, Binary Cycle, Exergy, Exergetic Efficiency. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12944
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Jeotermal güç santralleri tr_TR
dc.subject Termodinamik tr_TR
dc.subject Geothermal power plants en_US
dc.subject Thermodynamics en_US
dc.title Salavatlı Jeotermal Santralinin Ekserji Analizi tr_TR
dc.title.alternative Exergy Analysis Of Salavatli Power Plant en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301041028.pdf
Boyut:
3.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama