Klinoptilolit İle Evsel Atıksulardan Gübre Etkin Maddelerin Giderim Ve Geri Kazanım Olanağının İncelenmesi

dc.contributor.advisor Beler Baykal, Bilsen tr_TR
dc.contributor.author Sarı, Büşra tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-07 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:38Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:38Z
dc.date.issued 2010-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Evsel atıksularda kirletici olarak bulunan azot ve fosfor, aynı zamanda potasyum ile birlikte bitkiler için gerekli bir besin kaynağıdır. Bu çalışmada amaç, evsel atıksulardan bitkilerin besi maddesi olarak kullanabileciği azot, fosfor ve potasyumu klinoptilolit ile adsoprsiyon/iyon değişimi yöntemiyle ayırma veriminin belirlenmesi ve bu gübre etkin maddelerin geri kazanım olanağının değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda ilk olarak izoterm deneyleri ile klinoptilolitin amonyum ve potasyumu tutma kapasitesi belirlenmiştir. Evsel atıksuda Bigadiç ve Gördes klinoptilolitlerinin amonyum tutma kapasiteleri 25 mg NH4+/L denge konsantrasyonu için sırasıyla; 5.62 ve 10.2 mg NH4+/g klinoptilolittir. Benzer şekilde evsel atıksuda 12 mg K+/L denge konsantrasyonu için klinoptilolitin potasyum tutma kapasitesi sırasıyla; 3.98 ve 10.5 mg K+/g klinoptilolittir. Sonuç olarak, Gördes klinoptilolitinin iyon değişim kapasitesinin Bigadiç’e göre daha yüksek olduğu görülmüştür. İkinci aşamada, evsel atıksu kullanılarak gübre etkin maddelerin kapasitesi daha yüksek olan Gördes klinoptiloliti üzerine aktarımı sağlanmış ve sistemin arıtma/ayırım açısından davranışı izlenmiştir. Daha sonra evsel atıksudan klinoptilolite yüklenmiş gübre etkin maddelerin, desorpsiyon yöntemiyle, şebeke suyu kullanılarak, geri kazanılma potansiyeli değerlendirilmiştir. Arıtmadan çıkan doymuş klinoptilolitten, amonyum geri kazanımının % 86-94 arasında olduğu bulunmuştur. İdrardaki amonyumun klinoptilolit kullanılarak geri kazanımı çalışmalarıyla kıyaslandığında, her iki durumda da aynı miktarlarda amonyum geri kazanımı elde edildiği ortaya konmuştur. Ayrıca yüksek oranda potasyum tutulmasına karşın, tutulan potasyumun geri kazanımının % 10’un altında olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak bu yöntem, arıtma sonrası doymuş klinoptilolitin kimyasal rejenerasyonla tekrar kullanımına alternatif olarak tarımsal amaçlı kullanımı konusunda olumlu ipuçları vermiştir. tr_TR
dc.description.abstract Nitrogen and phosphorus, as the constituents of domestic wastewater, are also plant nutrients together with potassium. The aim of this work is to investigate the nitrogen, phosphorus and potassium removal and recovery from domestic wastewater by using clinoptilolite in the process of adsorption/ion exchange. For this purpose, the first stage was the determination of capacity of the clinoptilolite for cation plant nutrients of ammonium and potassium. Ammonium removal capacities of Bigadic and Gordes clinoptilolite were, 25 NH4+/L equilibrium concentration, as 5.62 and 10.2 mg NH4+/g clinoptilolite for domestic wastewater, respectively. Similarly, potassium removal capacities were, 12 K+/L equilibrium concentration, as 3.98 and 10.5 mg K+/g clinoptilolite for domestic wastewater, respectively. As a result, ion exchange capacity of Gordes clinoptilolite both ammonium and potassium are higher than Bigadic clinoptilolite. Subsequently, continious system experiments were run with domestic wastewater and Gordes clinoptilolite was used. In the last stage, the recovery of the plant nutrients from exhausted clinoptilolite was investigated through desorption. The recovery of ammonium from exhausted clinoptilolite from domestic wastewater was determined as % 86 and 94. Compare to the recovery of ammonium from urine and domestic wastewater by clinoptilolite, same recovery values were observed in both cases. Even though the high removal efficiencies, the recovery of potassium from exhausted clinoptilolite was below % 10. Consequently, it is obtained positive results regarding use of exhausted clinoptilolite beneficially in agriculture instead of reuse with chemical regeneration. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/588
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject gübre etkin maddeler tr_TR
dc.subject klinoptilolit tr_TR
dc.subject evsel atıksu tr_TR
dc.subject iyon değişimi tr_TR
dc.subject desorpsiyon tr_TR
dc.subject geri kazanım tr_TR
dc.subject plant nutrients en_US
dc.subject clinoptilolite en_US
dc.subject domestic wastewater en_US
dc.subject ion exchange en_US
dc.subject desorption en_US
dc.subject recovery en_US
dc.title Klinoptilolit İle Evsel Atıksulardan Gübre Etkin Maddelerin Giderim Ve Geri Kazanım Olanağının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative An Investigation On Removal And Recovery Of Plant Nutrients From Domestic Wastewater Through Ion Exchange With Clinoptilolite en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10762.pdf
Boyut:
1.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama